งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทียบปี 2551 สาระ ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทียบปี 2551 สาระ ร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทียบปี 2551 สาระ ร้อยละ

2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 2 ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 2 ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทียบปี 2551 สาระ ร้อยละ

5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 5 ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 2 ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552 เทียบปี 51 สาระ ร้อยละ

8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกัน คุณภาพผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552 สาระ ร้อยละ

9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกัน คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 สาระ ร้อยละ

10 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

13 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกัน คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2552 สาระ ร้อยละ

14 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 3 ปฏิบัติ ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

15 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 3 ปฏิบัติ ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

16 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 3 ปฏิบัติ ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

17 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 วิ ช า ร้อยละ

18 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 255 วิ ช า ร้อยละ

19 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

20 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

21 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

22 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

23 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

24 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

25 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

26 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552 รายเครือข่าย สาระ ร้อยละ

27 การประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2552 การประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2552 วิช า ร้อยละ

28 การประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2552 การประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2552 วิช า ร้อยละ

29 การประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2552 การประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2552 วิช า ร้อยละ

30 การประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2552 การประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2552 วิช า ร้อยละ

31 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้ น ร้อยละ

32 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้ น ร้อยละ

33 การประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2552 การประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2552 วิช า ร้อยละ

34 การประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2552 การประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2552 วิช า ร้อยละ

35 การประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2552 การประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2552 วิช า ร้อยละ


ดาวน์โหลด ppt ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทียบปี 2551 สาระ ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google