งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Metabolic syndrome โรคอ้วนลงพุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Metabolic syndrome โรคอ้วนลงพุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Metabolic syndrome โรคอ้วนลงพุง
ทีมดูแลเบาหวานโรงพยาบาลอุดรธานี

2 โรคอ้วนลงพุง คืออะไร? สาเหตุ? การวินิจฉัย? พบมากน้อย?
เป้าหมายและ แนวทางการรักษา

3

4

5 โรคอ้วนลงพุง กลุ่มความผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและ หลอดเลือดสมอง อ้วนลงพุง ระดับไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยง หลอดเลือดอุดตันและอักเสบ

6 ชื่อเรียกต่างๆของ Metabolic Syndrome
โรคอ้วนลงพุง Syndrome X ( Reaven ) Deadly quartet ( Kaplan ) Insulin resistance syndrome ( Defronzo ) Metabolic syndrome ( Alberti ) Metabolic syndrome (WHO ) Metabolic syndrome (NCEP III ) Metabolic syndrome (IDF/AHA ) Metabolic syndrome (IDF) โรคอ้วนลงพุง

7 สาเหตุของ Metabolic Syndrome
โรคอ้วนลงพุง น้ำหนักเกิน หรือ อ้วน ไม่ออกกำลังกาย กรรมพันธุ์ ภาวะดื้ออินซูลิน สาเหตุของเบาหวาน ไขมันชนิดดีHDL-C ต่ำ ไขมัน Triglyceride สูง ความดันโลหิตสูง อ้วนลงพุง Numerous factors contribute to development of the metabolic syndrome. Excessive weight is one important cause, and physical inactivity and genetic predisposition may also have important causative roles. The metabolic syndrome is also closely associated with insulin resistance, which carries additional risk due to its involvement in the evolution of diabetes and independent association with reduced HDL cholesterol, elevated triglycerides, hypertension, and abdominal obesity. Third Report of the National Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation. 2002;106: NCEP ATP III. Circulation. 2002;106:

8

9 ภาวะดื้อต่ออินซูลิน: แกนหลักของสาเหตุ
Metabolic Syndrome โรคอ้วนลงพุง Hypertension Dysfibrinolysis Hyperglycemia ภาวะดื้อต่อ อินซูลิน Macrovascular Disease Glucose Intolerance The metabolic syndrome is a constellation of interrelated risk factors thought to be linked by the core defect of insulin resistance. Reusch JEB. Current concepts in insulin resistance, type 2 diabetes mellitus, and the metabolic syndrome. Am J Cardiol. 2002;90(suppl):19G-26G. Dyslipidemia Obesity Endothelial Dysfunction Adapted from McFarlane SI, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86: ; Reusch JEB. Am J Cardiol. 2002;90(suppl):19G-26G.

10 โรคอ้วนลงพุง:เริ่มจากอ้วนลงพุง  ภาวะ ดื้อต่ออินซูลิน
FFA, cytokines, adipokines  Triglycerides  HDL  ภาวะ ดื้อต่ออินซูลิน ความดันโลหิต  น้ำตาลในเลือด เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ

11 โรคอ้วน Android obesity ( apple shape ) visceral fat (ไขมันในช่องท้อง)
Gynoid obesity ( pear shape ) Subcutaneous fat (ไขมันใต้ผิวหนัง)

12

13 ไขมันในช่องท้อง ไขมันใต้ผิวหนัง

14 เส้นวัดรอบพุงช่วยบอกไขมันในช่องท้อง
ผู้ชาย > 40 นิ้ว > 36 นิ้ว หรือ ซม (เอเชีย) ผู้หญิง > 35 นิ้ว > 32 นิ้ว หรือ 80 ซม. (เอเชีย) inch Slide 5: Waistline circumference is a surrogate marker of visceral fat Waistline circumference, perhaps the simplest of all measurements, provides an accurate assessment of visceral fat mass which has been shown to be a key indicator of risk factors for major cardiovascular disease. A waistline circumference >88 cm in women and >102 cm in men reflects a significantly increased risk of developing many of the co- morbidities associated with obesity. Xenical Slide Kit August Section 1 5 5

15 เกณฑ์การวินิจฉัยต่างๆ
WHO 2542 European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR) 2542 NCEP ATPIII 2544 American College of Endocrinology (ACE) 2545 International Diabetes Federation (IDF) 2548 American Heart Association (AHA) ร่วมกับ National Heart Lung and Blood Institutes (NHLBI) 2548 International Diabetes Federation (IDF) 2549

16

17 เกณฑ์ของ NCEP ATPIII การวินิจฉัย metabolic syndrome
จะต้องมีความผิดปกติอย่างน้อย 3 ข้อใน 5 ข้อต่อไปนี้ 1.  อ้วนลงพุง (เส้นรอบเอว≥ 102 ซม.หรือ 40 นิ้วในผู้ชาย หรือ ≥ 88 ซม.หรือ 35 นิ้วในผู้หญิง) 2.  ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ≥ 150 มก./ดล. 3.  ระดับ เอช-ดี-แอล โคเลสเตอรอล ≤ 40 มก./ดล.ในผู้ชาย หรือ ≤ 50 มก./ดล.ในผู้หญิง 4.  ความดันโลหิต ≥ 130/85 มม.ปรอท หรือรับประทานยาลดความดันโลหิตอยู่ 5.  ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร ≥ 110 มก./ดล.

18 IDF/AHA 2549 Metabolic Syndrome
อ้วนลงพุง (วัดรอบเอว ผู้ชาย >90 ซม. ผู้หญิง >80 ซม. ) บวกกับมีปัจจัยเสี่ยงอื่นอีก≥ 2 ใน 4 อย่างต่อไปนี้ 1. Triglyceride ≥ 150 mg/dl 2. HDL-C <40 mg/dl (ผู้ชาย) <50 mg/dl (ผู้หญิง) 3. ความดันโลหิต ≥ 130 /85 mm/Hg 4. ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร ≥ 110 mg/dl หรือรู้ว่าเป็นเบาหวาน

19 ระบาดวิทยาของ Metabolic Syndromeโรคอ้วนลงพุง

20 ความชุกของส่วนประกอบต่างๆ
*US adults age 20 and over (NHANES III, ) อ้วนลงพุง % ไขมันTriglycerideสูง % ไขมัน HDL cholesterol ต่ำ % ความดันโลหิตสูง หรือกำลังรักษา % น้ำตาลในเลือดสูง หรือกำลังรักษา % > 1 71% >2 44% >3 24% (~45% of people age years) Ford et al. JAMA;287:356-9,2545

21 โรคอ้วนลงพุง ในประเทศไทย

22 ความชุกของส่วนประกอบต่างๆ
โรคอ้วน (BMI > 30 kg/m2) ร้อยละ 38.2 โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 34.2 ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (TG>200 มก./ดล. หรือHDL < 40 มก./ดล.) ร้อยละ 29.4 ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือ เคยคลอดบุตรมีน้ำหนักเกิน 4 กิโลกรัม ร้อยละ 17.9 ผู้ที่มีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 14.1 การศึกษาในผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานที่อายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จำนวน 1623 คนทั่วประเทศ อายุเฉลี่ย 43 ปี

23 จำนวน 1623 คนทั่วประเทศ อายุเฉลี่ย 43 ปี
ความชุกของ โรคอ้วนลงพุง NCEP ATPIII ความชุกของ Metabolic Syndrome ในคนไทยกลุ่มเสี่ยง สูง = 24.1 % (ผู้ชาย 22.2% and ผู้หญิง 24.7% ) WHO Asian Guideline ( Male > 90 cm, Women > 80 cm ) ความชุกของ Metabolic Syndrome ในคนไทยกลุ่มเสี่ยง สูง = 33.3 % ( ผู้ชาย 36.0% and ผู้หญิง 32.6% ) การศึกษาในผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานที่อายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จำนวน 1623 คนทั่วประเทศ อายุเฉลี่ย 43 ปี

24 ความชุกของ โรคอ้วนลงพุง
NCEP ATPIII พบความชุก = 21.9 % WHO Asian Guideline ( Male > 90 cm, Women > 80 cm ) พบความชุก = 29.3 % การศึกษา Interasia ในประชากรไทยทั่วประเทศที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปจำนวน 5,091 ราย

25 ความชุกของ โรคอ้วนลงพุง
NCEP ATPIII ความชุกของ Metabolic Syndrome = 16.4 % (ชาย 18.2 % and หญิง 9.4 % ) NCEP ATPIII Asian Guideline ( Male > 90 cm, Women > 80 cm ) ความชุกของ metabolic syndrome = 21.5 % ( ชาย 21.5 % and หญิง 13.7 % ) การศึกษาในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในกรุงเทพ ปี พ.ศ.2538 อายุ ปี จำนวน 3499 ราย

26 Pongchaiyakul et al: 2005

27

28 โรคอ้วนลงพุงและอัตราตาย
Population based, prospective 1209 Finnish men aged year at baseline (1984-9), follow-up through December 1998 ความเสี่ยง NCEP III WHO โรคหลอดเลือดหัวใจ ( ) ( ) โรคหลอดเลือดสมอง ( ) ( ) อัตราตายรวม ( ) ( ) Lakka. JAMA 2002;288:

29 เป้าหมายการรักษา โรคอ้วนลงพุง
ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและ โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ป้องกันการเป็นเบาหวาน

30 หลักการการรักษา โรคอ้วนลงพุง
ลดสาเหตุที่ทำให้เกิด อ้วน และ ภาวะดื้อต่ออินซูลิน รักษาปัจจัยเสี่ยงร่วมต่างๆ ความดันโลหิตสูง ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ระดับไขมันในเลือดสูง

31 หลักการการรักษา โรคอ้วนลงพุง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - การควบคุมอาหาร - การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การใช้ยา - ยาเพิ่มความไวต่ออินซูลิน - ยาลดน้ำหนัก - ยาลดความดัน - ยาลดไขมัน - ยาต้านเกล็ดเลือด

32 การลดน้ำหนัก ให้ลดพลังงานจากอาหารที่รับประทาน ประมาณวันละ 500-1,000 แคลอรี่ เป้าหมายการลดน้ำหนัก ให้ลดอย่างน้อยร้อยละ 5-10 ในช่วง 6-12 เดือน ทำให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ระดับไตรกลีเซอไรด์ ระดับเอช-ดี-แอล ดีขึ้น ในผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง ที่มีเบาหวานแฝงพบว่าการลด น้ำหนักโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเวลา ประมาณ 3 ปี สามารถป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้

33

34

35

36 การออกกำลังกาย ช่วยลดน้ำหนักตัวและทำให้ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดดีขึ้น การรักษาน้ำหนักให้คงเดิม ควรออกกำลังกายชนิดที่ชื่นชอบ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละไม่น้อยกว่า 30 นาที การลดน้ำหนัก ควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 45 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ด้วยความแรงของการออกกำลังกายที่เหมาะสม (moderate intensity) การลดไขมันหน้าท้อง ซิทอัพ วันละไม่น้อยกว่า 150 ครั้ง

37 ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง
อายุ 34-39 ปี 40-44 ปี 45-49 ปี ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 1 2 เพศ หญิง ชาย ดัชนีมวลกาย ต่ำกว่า23 กก/ม2 กก/ม2 ตั้งแต่ 27.5 กก/ม2 ขึ้นไป 3 5 เส้นรอบเอว ผู้ชาย ต่ำกว่า 90 ซม ผู้หญิง ต่ำกว่า 80 ซม ผู้ชาย ตั้งแต่ 90 ซม ขึ้นไป ผู้หญิง ตั้งแต่ 80 ซม ขึ้นไป ความดันโลหิตสูง ไม่มี มี ประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง) 4

38 ความเสี่ยงต่อเบาหวานใน12ปี
ผลรวมคะแนน ความเสี่ยงต่อเบาหวานใน12ปี ระดับ ความเสี่ยง โอกาสเกิดเบาหวาน ข้อแนะนำ ≤2 <5 % น้อย 1/20 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ ตรวจวัดความดันโลหิต ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 3 ปี 3-5 5-10 % เพิ่มขึ้น 1/12 ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 1-3 ปี 6-8 11-20 % สูง 1/7 ควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด >8 >20 % สูงมาก 1/3-1/4 ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 1 ปี

39 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Metabolic syndrome โรคอ้วนลงพุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google