งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ใช้กำกับการดำเนินงาน  กำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูล  รักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล  ใช้ติดตามสถานการณ์ความผิดปกติร่วมกัน ระหว่างเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ใช้กำกับการดำเนินงาน  กำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูล  รักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล  ใช้ติดตามสถานการณ์ความผิดปกติร่วมกัน ระหว่างเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ใช้กำกับการดำเนินงาน  กำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูล  รักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล  ใช้ติดตามสถานการณ์ความผิดปกติร่วมกัน ระหว่างเครือข่าย เพื่อประโยชน์ในการวางแผน ควบคุมป้องกัน (ถ้าระบบเป็นไปได้ดี)  ใช้ประสานงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย

3 เข้าเวบไซต์สำนักระบาดวิทยา http://www.boe.moph.go.th http://www.boe.moph.go.th (เริ่มใช้ 8 พ.ย. 2553) หรือ http://203.157.15.25

4

5 คลิก

6 ใส่ User name และ Password เป็นตัวเลข 6 หลัก ตามรหัสของจังหวัด อำเภอ ตำบล โดย 1 ตำบล จะมี 1 user name User name : จจออตต Password : จจออตต (หมายเหตุ : สามารถเปลี่ยน password ได้ภายหลังจาก log in ครั้งแรก)

7 เพื่อเรียกดูข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติ สามารถเลือกดูได้หลายแบบ:- ข้อมูลทั้งหมด รายจังหวัด รายอำเภอ รายตำบล หรือ ตามวัน เพื่อ ใส่ข้อมูลตามโครงสร้าง

8 ใส่ข้อมูล ตามโครงสร้าง

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 สวัสดี ครับ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt  ใช้กำกับการดำเนินงาน  กำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูล  รักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล  ใช้ติดตามสถานการณ์ความผิดปกติร่วมกัน ระหว่างเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google