งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกล่าวเปิดการอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกล่าวเปิดการอบรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกล่าวเปิดการอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินผลโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี นายสัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกล่าวเปิดการอบรม นางสาวสำรวย โยธาวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กล่าวรายงานการอบรม

2 จากซ้าย ผศ.ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ (วิทยากร) , นางระนอง เกตุดาว พิธีกรและผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ (วิทยากร)

3 ผู้เข้าร่วมประชุม......จาก สสจ.อุดรธานี / รพศ./รพช./สสอ./สอ.

4 อาจารย์ตั้งใจสอน ทุกคนก็ตั้งใจฟัง...

5 ก็ลุกขึ้นถาม......ให้หายสงสัย
ฟังไป..ยิ้มไป พี่สอนน้อง...... ก็ลุกขึ้นถาม......ให้หายสงสัย ถ้ายังไม่เคลียร์......

6 คนเก่งของเรา...นำเสนอโครงการ

7 นี่ก็คนสวย...นำเสนอโครงการ

8 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการตามโครงการ

9 อาจารย์มอบรางวัลให้คนเก่ง...

10 การประชุมจบลงด้วยความสุข ..........ทั้งผู้ให้และผู้รับ............
การประชุมจบลงด้วยความสุข ทั้งผู้ให้และผู้รับ

11 ขอให้ทุกกลุ่มงาน/งาน ของ สสจ. อุดรธานี รพศ. /รพช. /สสอ
ขอให้ทุกกลุ่มงาน/งาน ของ สสจ.อุดรธานี รพศ./รพช./สสอ. ทุกแห่ง มารับแผ่น CD เอกสารการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมลาวเจริญศรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


ดาวน์โหลด ppt นายสัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกล่าวเปิดการอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google