งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายคำจันทร์ สิงห์ไชย อายุ 85 ปี ( ชนะเลิศ. ชาย ) อ. กุดจับ ( ตัวแทนโซน 4)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายคำจันทร์ สิงห์ไชย อายุ 85 ปี ( ชนะเลิศ. ชาย ) อ. กุดจับ ( ตัวแทนโซน 4)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายคำจันทร์ สิงห์ไชย อายุ 85 ปี ( ชนะเลิศ. ชาย ) อ. กุดจับ ( ตัวแทนโซน 4)

2 นางขน จันทร์ศรี อายุ 80 ปี ( ชนะเลิศ. หญิง ) อ. หนองหาน ( ตัวแทนโซน 3)

3 นายบาง แก้ววิไล อายุ 85 ปี ( รางวัลที่ 2 ชาย ) อ. โนนสะอาด... ตัวแทนโซน. 2

4 นางศรีไว มาริสา อายุ 81 ปี ( รางวัลที่ 2 หญิง ) อ. โนนสะอาด.. ตัวแทนโซน 2

5 นายศรีรุ่ง ดำแดง อายุ 81 ปี ( รางวัล ที่ 3 ชาย ) อ. บ้านดุง ( ตัวแทนโซน 3)

6 นางดา สุรินทร์รัตน์ อายุ 85 ปี ( รางวัลที่ 3 หญิง ) อ. เมือง ตัวแทน โซน 1

7 รตต. สุพรรณ พรมรัตน์ อายุ 88 ปี ( รางวัลชมเชย. ชาย ) อ. เพ็ญ ตัวแทน โซน 1.

8 นางหนูแก้ว สิงห์ไชย อายุ 85 ปี ( รางวัลชมเชย หญิง ) อ. กุดจับ ( ตัวแทนโซน 4)


ดาวน์โหลด ppt นายคำจันทร์ สิงห์ไชย อายุ 85 ปี ( ชนะเลิศ. ชาย ) อ. กุดจับ ( ตัวแทนโซน 4)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google