งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

R2R ในโรงพยาบาลสำเร็จ ได้อย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "R2R ในโรงพยาบาลสำเร็จ ได้อย่างไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 R2R ในโรงพยาบาลสำเร็จ ได้อย่างไร

2 แรงบันดาลใจ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ พันธกิจองค์กร อยากทำวิจัยให้สำเร็จ

3 วิธีการดำเนินการ ผู้ทำวิจัยมีความพร้อม การให้ความรู้ เรียนไป ทำไป

4 กำหนดคำถามวิจัย + แผนวิจัย + เครื่องมือวิจัย
สถิติวิเคราะห์ข้อมูล + สร้าง ฐานข้อมูล (ให้เวลารวบรวมข้อมูล 6 เดือน) วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล วิธีเขียนรายงานวิจัยแบบลงวารสาร ( ให้เวลาเขียนรายงานวิจัย 1 เดือน) วิธีนำเสนอการวิจัยแบบงานวิชาการ

5 ผลสรุปการดำเนินการ ทีมวิจัยประสบผลสำเร็จ
นำเสนอผลงานวิจัยในการ ประชุมวิชาการ

6 ปัจจัยความสำเร็จ “มีความสุข” ผู้บริหารสนับสนุน
การมุ่งมั่น อดทน ไม่ท้อถอย การสนับสนุน กำลังใจ ความห่วงใย จากเพื่อน เรียนรู้ไปกับทีมงาน เพื่อน ช่วยเพื่อนผู้มีประสบการณ์ “มีความสุข”

7 ความภาคภูมิใจงานวิจัยชิ้นแรก


ดาวน์โหลด ppt R2R ในโรงพยาบาลสำเร็จ ได้อย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google