งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ในจังหวัดนครปฐม นพ.สมจิตร ศรีศุภร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 การสนับสนุนทางการแพทย์
ภาวะฉุกเฉิน 1. ทางการแพทย์ โรคประจำถิ่น โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ บุคลากร อุปกรณ์ การสนับสนุนทางการแพทย์ ยา

3 2. ภัยพิบัติ * ธรรมชาติ *สังคม - แผ่นดินไหว ,สึนามิ - น้ำท่วม,ภัยแล้ง
รัฐประหาร ภายใน แย่งชิงอาหาร *สังคม สงคราม ก่อการร้าย ภายนอก

4 การเตรียม 1. แผน 2. ทีม สอบสวนโรค กองบัญชาการ ผู้รับผิดชอบ 1, 2, 3
ควบคุมโรค สนับสนุน เครือข่าย

5 ประชาสัมพันธ์,ข่าว ,สื่อมวลชน
โทรศัพท์ E - MAIL 3.ระบบ แจ้งเหตุ ถ้าไฟฟ้าใช้ไม่ได้ คน WAR ROOM ประชาสัมพันธ์,ข่าว ,สื่อมวลชน ยานพาหนะ 4. อุปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสาร วิทยุ อุปกรณ์ทางการแพทย์

6 6. ซ้อม 5. ความรู้ ทำจริงจัง ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง : คาดการณ์
: คาดการณ์ ทบทวนความรู้,รายงานผลการทำงาน 6. ซ้อม ทำจริงจัง


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google