งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม 2552 30 มีนาคม 2552 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม 2552 30 มีนาคม 2552 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม มีนาคม งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 เปรียบเทียบสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา
10 อันดับแรกเดือนมีค 52(20 กพ52-20มีค 52)กับ ปี มีค 51(20 กพ51-20 มีค 51) จังหวัดนครปฐม อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2552 (ข้อมูล ณ 25 มีค 52)
จำนวน(ราย) ปี 2552 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

5 ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม

6 แนวโน้มโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม (ข้อมูล ณ 25 มีค 52)
แนวโน้มโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม (ข้อมูล ณ 25 มีค 52) ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม

7

8

9 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ 25 มีค 52)
อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

10 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก
จำแนกตามกลุ่มอายุ(ข้อมูล ณ 25 มีค 52) สูงสุด 74 ปี ต่ำสุด 1 ปี อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

11 พื้นที่ที่ผู้บริหารควรติดตามช่วยเหลือ
อ.เมืองนครปฐม ได้แก่ ม. 5 ต. บ้านยาง ม.2 ต. หนองดินแดง อ.กำแพงแสน ได้แก่ ม.3 ต.ห้วยหมอนทอง ม.11 ต.วังน้ำเขียว อ.นครชัยศรี ได้แก่ ม.2 ต.งิ้วราย อำเภอตอนตูม ได้แก่ ม. 1 ต. ดอนรวก

12 กลุ่มโรคที่นำโดยอาหารและน้ำ : อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค
เรื่องที่ต้องป้องกัน เฝ้าระวัง ในเดือน เมษายน 2552 กลุ่มโรคที่นำโดยอาหารและน้ำ : อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค Epidemiology and SRRT Nakhonpathom

13 ระบบรายงานโรคอหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ
ระบบรายงานโรคอหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วยที่มารับการรักษา มีอาการลักษณะคล้ายคลึงกัน พยาบาลหน่วยที่พบ (เช่น ER,Ward) แจ้งงาน เวชกรรมสังคม/เวชปฏิบัติ ออกดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและควบคุมโรค โทรแจ้ง:ผู้รับผิดชอบสสจ.นครปฐม Tel #125 ประสานพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน/อำเภอเดียวกัน นอกเครือข่ายแจ้ง สสจ.

14 พื้นที่ที่พบโรคไข้เลือดออกช่วงเดือนมีนาคม 2552 ประชุมWARROOM
ขอเชิญท่าน/SRRT/ พื้นที่ที่พบโรคไข้เลือดออกช่วงเดือนมีนาคม 2552 ประชุมWARROOM วันที่ 1 เมษายน เวลา น. ณ ห้องประชุม สสจ.นครปฐม

15 สามารถดูข้อมูล สถานการณ์โรค จังหวัดนครปฐมที่ Website สสจ.นครปฐม

16 งานระบาดวิทยา สสจ.นครปฐม
ขอให้โชคดี ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา สสจ.นครปฐม


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม 2552 30 มีนาคม 2552 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google