งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนมกราคม 2555 นำเสนอวันที่ 31 มกราคม 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนมกราคม 2555 นำเสนอวันที่ 31 มกราคม 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนมกราคม 2555 นำเสนอวันที่ 31 มกราคม งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 เปรียบเทียบสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา
10 อันดับแรกเดือนมค55(1 มค55-25 มค55)กับ มค 54(1 มค มค 54) จังหวัดนครปฐม อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม

4 Phatthalung 26 5.1 Krabi 22 5.08 Lop Buri 37 4.9 Samut Sakhon 24 4.88
เรียงลำดับจังหวัดที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 10 จังหวัดแรก ของประเทศไทย ลำดับ Reporting areas cases Morbidity rate deaths 1 Phatthalung 26 5.1 2 Krabi 22 5.08 3 Lop Buri 37 4.9 4 Samut Sakhon 24 4.88 5 Nakhon Pathom 39 4.53 6 Samut Songkhram 7 3.61 Rayong 3.51 8 Songkhla 40 2.95 9 Prachuap Khiri Khan 14 2.75 10 Bangkok 130 2.28 รวมทั้งประเทศ 648 1.01 แหล่งที่มา : รง 506 (DHF) เข้าถึงได้จาก: (สืบค้น ณ วันที่ 28 มค 55.)

5 อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม ผู้ป่วยสะสม 40 ราย อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 28 มค 55)

6 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 28 มค55)
อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามเครือข่าย (ข้อมูล ณ 28มค55)
อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 แนวโน้มโรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 28 มค 55)
แนวโน้มโรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 28 มค 55) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม
พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ 28 มค55) รายละเอียดพื้นที่ที่ต้องกำกับเป็นพิเศษดังเอกสารที่แนบ แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

10 โรคที่พบความผิดปกติ...ในเดือนนี้

11 สถานการณ์โรคหัดจังหวัดนครปฐม
แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 มค 55) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 กย 54)

12 ขอขอบคุณ Darunee Phosri :310155


ดาวน์โหลด ppt โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนมกราคม 2555 นำเสนอวันที่ 31 มกราคม 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google