งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.สมจิตร ศรีศุภร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.สมจิตร ศรีศุภร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง นำเสนอการประชุมแพทย์ วันที่ 9 มิถุนายน 2551
นพ.สมจิตร ศรีศุภร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม 2551
สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม 2551 Darunee Phosri :30551

3 เปรียบเทียบสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา
10 อันดับแรกช่วงพค51กับพค50 จังหวัดนครปฐม อัตราต่อแสนปชก

4 ผลการให้น้ำหนักคะแนนจากเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อ ปี 2551
ระยอง 11 กรุงเทพมหานคร 10 นครปฐม ราชบุรี นครสวรรค์ 9 นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี กระบี่ 8 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ระนอง สมุทรปราการ > 8 = สูง 6-7 = ปานกลาง 3-5 = น้อย ที่มา: การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและพัฒนาแผนกลยุทธ์ปี 2554 วันที่ กันยายน 2550 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

5 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2550กับมัธยฐาน 5 ปี (2546-2550) จำแนกเดือน (ข้อมูล ณ 25 พค 51)
อัตราต่อแสนปชก

6 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ 25 พค 51)
อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7 พื้นที่ที่พบไข้เลือดออกตั้งแต่ 1 มค 51 -20 พค 51
แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ณ 25 พค 51) พื้นที่ที่พบไข้เลือดออกตั้งแต่ 1 มค พค 51

8 อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2551 จ.นครปฐมเทียบกับ ประเทศไทย
อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ พ.ศ จ.นครปฐมเทียบกับ ประเทศไทย แนวโน้มพบในผู้ที่มีอายุมากขึ้น แหล่งที่มา: รายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ.นครปฐมและสำนักระบาดวิทยา ณ 25 พค 51

9 โรคที่เป็นปัญหา ของจังหวัดนครปฐม

10 อัตราป่วยต่อแสนด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุจำแนกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 51)

11 ต้องระวังเรืองโรค โรคมือเท้าปาก โรคสุกใสในผู้สูงอายุ ไข้สมองอักเสบเจ อี

12 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นพ.สมจิตร ศรีศุภร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google