งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคที่ต้องควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ประจำเดือนตุลาคม 2549 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคที่ต้องควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ประจำเดือนตุลาคม 2549 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคที่ต้องควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ประจำเดือนตุลาคม 2549 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยตาแดง ปี 2549 กับมัธยฐาน 3 ปี (2546-2548) จำแนกเดือน (ข้อมูล ณ 20 ตุลาคม 49)

3 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยอุจจาระร่วง ปี 2549 กับมัธยฐาน 3 ปี (2546-2548) จำแนกเดือน (ข้อมูล ณ 20 ตุลาคม 49)

4 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคตาแดง จำแนกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ 20 ตุลาคม 49) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา : รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน ควบคุมโรค สสจ. นครปฐม

5 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกเดือน (ข้อมูล ณ 20 ตุลาคม 49)

6


ดาวน์โหลด ppt โรคที่ต้องควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ประจำเดือนตุลาคม 2549 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google