งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป

2 การแบ่งภูมิภาค ทวีปยุโรป แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค ดังนี้

3 1.ยุโรปเหนือ ยุโรปเหนือ ภูมิภาคยุโรปเหนือประกอบไปด้วย ดินแดนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย คาบสมุทรจัตแลนด์ และเกาะไอซ์แลนด์ อยู่ประมาณละติจูดที่ 55 องศาเหนือ - 71 องศาเหนือ ประกอบไปด้วยประเทศนอร์เวย์ ประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศ-ไอซ์แลนด์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนอร์ดิก ในปีพ.ศ มีประชากรทั้งหมด 35,086,982 คน สำหรับภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาติวโตนิก ได้แก่ภาษาของพวกสแกนดิเนเวีย (ยุโรปเหนืออาจหมายถึงหมู่เกาะอังกฤษ และบางประเทศที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้)

4

5 2. ยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่ติดกับทะเลเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และ มหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งทำให้ดินแดนยุโรปตะวันตกนี้ไม่ห่างจากทะเลมากนัก เป็นผลทำให้มีความชื้นในอากาศสูงและอุณหภูมิหน้าหนาวไม่เย็นจัดเหมือนยุโรปที่อยู่ในภาคพื้นทวีปยุโรปเหนือ ยุโรปตะวันตกมีพื้นที่ประมาณ 36,933,412 ตารางกิโลเมตร ภาษาในภูมิภาคนี้มีมากมายเช่น กลุ่มภาษาโรมานซ์ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ฯลฯ กลุ่มภาษาเยอรมานิค เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาสวีเดน ฯลฯ และ ภาษากรีก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ทั้งนิกายโปรเตสแตนท์และโรมันคาทอลิก ประเทศที่มักจะกล่าวถึง กรีซ เดนมาร์ก เป็นต้น

6

7 3. ยุโรปใต้ ยุโรปใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งในทวีปยุโรป ซึ่งมีดินแดนติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอยู่ในคาบสมุทรใหญ่ 3 คาบสมุทรคือ คาบสมุทรไอบีเรียคาบสมุทรอิตาลี คาบสมุทรบอลข่าน อยู่ในละติจูดที่ 35 องศาเหนือถึง 47 องศาเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 1,316,290 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายเมดิเตอร์เรเนียนประกอบไปด้วย 15 ประเทศดังนี้แอลเบเนีย อันดอร์รา โครเอเชีย ยิบรอต้า กรีซ อิตาลี มาซิโดเนีย มอลตา โปรตุเกส ซานมารีโน เซอร์เบีย มอนเตเนโกร บอสเนียและ เฮอร์เซโกวีนา สเปน สโลวีเนีย

8

9 4. ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันออกมีพื้นที่อยู่ระหว่างละติจูดที่ องศาเหนือ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวสลาฟ สภาพความเป็นอยู่เป็นแบบชนบท ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันออกในอดีต ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเป็นประชาธิปไตยบ้างแล้ว ศาสนาที่นับถือส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้คือศาสนาคริสต์ ภาษาที่ใช้เป็นภาษากลุ่มโรมานซ์และกลุมสลาโวนิก

10

11 จัดทำโดย เด็กชาย อภิวัฒน์ วุฒิชมพู เลขที่
เด็กชาย อภิวัฒน์ วุฒิชมพู เลขที่ เด็กชาย คุรากร ชัยปรานี เลขที่ เด็กหญิง ธนพร มงคล เลขที่ 22 เด็กหญิง พุธิตา สุภาอินทร์ เลขที่ 26 เด็กหญิง ศุภางค์ กันธิยะ เลขที่

12 :]] บรรณานุกรม ออนไลน์เข้าถึงได้จาก รูปภาพออนไลน์เข้าถึงได้จาก
รูปภาพออนไลน์เข้าถึงได้จาก


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google