งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะทางภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะทางภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปยุโรป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะทางภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปยุโรป

2 จัดทำโดย ด.ช.วชิรพงษ์ อังสนานันท์ เลขที่ 13
ด.ช.วชิรพงษ์ อังสนานันท์ เลขที่ 13 ด.ช.ศุภชวิศ ทาแกง เลขที่ 17 ด.ช.เสวฏฐวุฒิ เชื้อสะอาด เลขที่ 19 ด.ญ.สุพิชญา เขื่อนศรี เลขที่32 ด.ญ.เอื้อการย์ ฟูเจริญ เลขที่33 ชั้น 2/5

3 ภูมิอากาศของทวีปยุโรป
1. ปัจจัยด้านที่ตั้งเนื้อที่ส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปจะอยู่ในเขตอากาศอบอุ่นและบางส่วนจะอยู่ในเขตอากาศหนาวไม่มีส่วนใดอยู่ในเขตอากาศร้อนเลย 2.ปัจจัยด้านลักษณะภูมิประเทศและอิทธิพลจากทะเลทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีฝั่งทะเลยาวมาก เทือกเขาส่วนใหญ่ วางตัวแนวตะวันออก -ตะวันตก ไม่เป็นอุปสรรคในการขวางกั้นทิศทางลมทำให้ทวีปยุโรปได้รับอิทธิพลจากทะเลอย่างทั่วถึงจึงเป็นทวีปเดียวที่ไม่มีอากาศแห้งแล้งแบบทะเลทราย เขตแห้งแล้งที่สุดในทวีปยุโรปคือ ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย บริเวณตอนเหนือของทะเลดำ

4 3.ปัจจัยด้านลมประจำลมประจำตะวันตก พัดมาจากมหาสมุทร แอตแลนติก เข้าสู่ทวีปยุโรปตลอดปีมีผลทำให้ทวีปยุโรปมีลักษณะอากาศชุ่มชื้น 4.ปัจจัยด้านกระแสน้ำกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือ ไหลเลียบฝั่งด้านตะวันตกของทวีปมีอิทธิพลต่ออุณหภูมิบนพื้นทวีปยุโรป

5 ลักษณะทางภูมิประเทศของทวีปยุโรป
ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป สามารถแบ่งได้เป็น 4 เขต คือ 1. เขตหินเก่าทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ซึ่งถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะจนสึกกร่อน และพังทลายจนกลายเป็นที่ราบสูง ทำให้มี ชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งมาก เรียกว่า ฟยอร์ด เทือกเขาหินเก่าที่สำคัญ คือ 1.1 เทือกเขาเชอเลน ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย 1.2 เทือกเขาแกรมเพียน ในสกอตแลนด์

6 2. เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง เป็นเขตที่ราบใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุด ได้แก่ที่ราบด้านตะวันตกของประเทศ ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ที่ราบภาคเหนือของเยอรมนี โปแลนด์ ที่ราบบริเวณตอนใต้ของสหราชอาณาจักร เป็นเขตที่มีความสำคัญมากทางด้านเศรษฐกิจ มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำลัวร์ แม่น้ำเซน แม่น้ำไรน์ แม่น้ำเอลเบ บริเวณแม่น้ำรูห์ในเขตประเทศเยอรมนีเป็นแหล่งถ่านหิน ที่สำคัญของยุโรป ที่ราบริมทะเลบอลติกในประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ประกอบด้วยหินเปลือกโลกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด เรียกว่า บอลติกชิลด์ (Baltic Shield)

7 3. เขตที่ราบสูงภาคกลาง เป็นที่ราบสูงและเนินเขาเตี้ยๆ เกิดจากการ สึกกร่อนพังทลาย ได้แก่ เมเซต้า ที่ราบสูงในภาคกลางของคาบสมุทรไอบีเรีย    มัสซิฟ ซองตรัล ( Massif Central ) ที่ราบสูงตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส    ป่าดำ ( Black Forest ) ที่ราบสูงตอนกลาง และภาคใต้ของประเทศเยอรมนี    โบฮีเมีย ( Bohemia ) ที่ราบสูงระหว่างพรมแดนประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐ เช็กและสาธารณรัฐสโลวัก

8 4. เขตภูเขาหินใหม่ทางภาคใต้ เกิดจาการโก่งตัวของผิวโลก ได้แก่   เทือกเขาพีเรนีสซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและ ประเทศสเปน   เทือกเขาแอลป์ ทอดแนวจากตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ผ่านเข้าไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ยอดเขาสำคัญของเทือกนี้ คือ มองบลังค์    เทือกเขาแอปเพนไนน์ ในคาบสมุทรอิตาลี   เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ในคาบสมุทรบอลข่าน   เทือกเขาคอเคซัส อยู่ระหว่างทะเลดำ และทะเลสาบแคสเปียนมียอดเขา สูงที่สุดในโลก คือ เอลบรูซ ( Elbrus )


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะทางภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google