งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรธรรมชาติ ของทวีปแอฟริกา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรธรรมชาติ ของทวีปแอฟริกา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรธรรมชาติ ของทวีปแอฟริกา

2 จัดทำโดย เด็กชาย พิทักษ์สิน จิตตะ เลขที่ ๖
เด็กชาย พิทักษ์สิน จิตตะ เลขที่ ๖ เด็กหญิง เกวลิน อุณหพัฒนา เลขที่ ๑๓ เด็กหญิง ธัญวรัตม์ โดมขุนทด เลขที่ ๒๐ เด็กหญิง รัฐนันท์ กิตติจรัสภาสน์ เลขที่ ๒๗ เด็กหญิง อัญชนา เตปา เลขที่ ๓๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

3 ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกามีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ และทรัพยากรจำนวนมากยังไม่ได้รับการบุกเบิกนำขึ้นมาใช้ เราสามารถจำแนกประเภทของทรัพยากรได้ 4 ประเภท ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรพลังงาน และทรัพยากรสัตว์ป่า

4 ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้ของแอฟริกามีพื้นที่ป่าประมาณแค่ 1 ใน 6 ของพื้นที่ทวีป โดยมี ป่าดงดิบอยู่ทางบริเวณเส้นศูนย์สูตรตามลุ่มแม่น้ำคองโก และป่าไม้ ในเขตอบอุ่นอยู่ทางภาคตะวันตกและตะวันออกของทวีปป่าไม้ส่วนใหญ่มักถูกตัดโค่นเพื่อนำพื้นที่มาใช้ในการเพาะปลูกมากว่าจะใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้โดยตรง ไม้สำคัญของแอฟริกา ได้แก่ มะฮอกกะนี แอวอดิเร อิโรโคโอคูเม และลิมบา

5 ทรัพยากรแร่ธาตุ ทวีปแอฟริกามีแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิด คือ ทองคำและเพชร นอกจากนี้ยังมี ทองคำแดง แมงกานีส ทังสแตน ฟอสเฟต เหล็ก ยูเรเนียม ดีบุก บอกไซต์ ซึ่งล้วนแล้วแต่จำหน่ายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ แต่แร่ธาตุที่มีความสำคัญแก่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยังขาดแคลนอยู่คือ สังกะสี ตะกั่ว ถ่านหิน วุลแฟรม

6 ทรัพยากรพลังงาน สำหรับน้ำมันปิโตเลียม ทวีปแอฟริกาจะมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเขตประเทศอียิปต์ แอลจีเรีย ลิเบีย ไนจีเรีย โมร็อกโก ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปจำหน่ายเป็นสินค้าออกในรูปของน้ำมันดิบ สำหรับพลังงานน้ำมักจะนำไปใช้หมุนกังหันผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง โดยมากจะอยู่ในประเทศอียิปต์ ยูกันดา เคนยา แทนซาเนีย

7 ทรัพยากรสัตว์ป่า ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีสัตว์ป่าอาศัยกันอยู่อย่างชุกชุมแม้แต่ในทะเลทราย ได้แก่ ยีราฟ ม้าลาย แรด สิงโต เสือดาว ช้าง หมาใน ละมั่ง นกและแมลงต่างๆ อีกนับพันชนิด ปัจจุบันถึงแม้จะมีสัตว์ป่าลดน้อยลงเพราะถูกล่า แต่เมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆ ยังนับว่ามีอยู่มากโดยเฉพาะในแถบตอนกลาง ของทวีป

8 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรธรรมชาติ ของทวีปแอฟริกา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google