งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป

2 คำนำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคม เพื่อเป็นสือในเรื่องภูมิภาคของทวีปยุโรปมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านให้เข้าใจในเรื่องนี้ยิ่งขึ้นไป ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย จัดทำโดย คณะจัดทำกลุ่ม 2

3 รู้จักทวีปยุโรป ทวีปยุโรป มีฐานะเป็นทวีปทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ ยุโรปเป็นอนุทวีปที่อยู่ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย ยุโรปมีพรมแดนทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทะเลดำ ด้านตะวันออกติดกับเทือกเขาอูราลและทะเลแคสเปียน ทวีปยุโรปมีพื้นที่ 10,600,000 ตร.กม. เล็กที่สุดเป็นอันดับสองรองจากทวีปออสเตรเลีย แต่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรปได้

4 1 . ยุโรปเหนือ ภูมิภาคยุโรปเหนือประกอบไปด้วย ดินแดนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย คาบสมุทรจัตแลนด์ และเกาะไอซ์แลนด์ อยู่ประมาณละติจูดที่ 55 องศาเหนือ - 71 องศาเหนือ ประกอบไปด้วยประเทศนอร์เวย์ ประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนอร์ดิก ในปีพ.ศ มีประชากรทั้งหมด 35,086,982 คน มีพื้นที่ทั้งหมด 1,502,7863 ตารางกิโลเมตร สำหรับภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาติวโตนิก ได้แก่ภาษาของพวกสแกนดิเนเวีย (ยุโรปเหนืออาจหมายถึงหมู่เกาะอังกฤษ และบางประเทศที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้)

5 3 . ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันออกมีพื้นที่อยู่ระหว่างละติจูดที่ องศาเหนือ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวสลาฟ สภาพความเป็นอยู่เป็นแบบชนบท ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันออกในอดีต ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเป็นประชาธิปไตยบ้างแล้ว ศาสนาที่นับถือส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้คือศาสนาคริสต์ ภาษาที่ใช้เป็นภาษากลุ่มโรมานซ์และกลุมสลาโวนิก

6 2 . ยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่ติดกับทะเลเหนือ และ มหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งทำให้ดินแดนยุโรตะวันตกนี้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไม่ห่างจากทะเลมากนัก เป็นผลทำให้มีความชื้นในอากาศสูงและอุณหภูมิหน้าหนาวไม่เย็นจัดเหมือนยุโรปที่อยู่ในภาคพื้นทวีปยุโรปเหนือ ยุโรปตะวันตกมีพื้นที่ประมาณ 36,933,412 ตารางกิโลเมตรภาษาในภูมิภาคนี้มีมากมายเช่น กลุ่มภาษาโรมานซ์ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ฯลฯ กลุ่มภาษา เยอรมานิค เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาสวีเดน ฯลฯ และ ภาษากรีก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ทั้งนิกายโปรเตสแตนท์ และโรมันคาทอลิก ความแตกต่างของประเทศในยุโรปตะวันตกกับยุโรปตะวันออกคือระบอบการปกครองและการเมืองช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศที่มักจะกล่าวถึงว่าเป็นประเทศในยุโรปตะวันตก ได้แก่ ฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เป็นต้น

7 4 . ยุโรปใต้ ยุโรปใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งในทวีปยุโรป ซึ่งมีดินแดนติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอยู่ในคาบสมุทรใหญ่ 3 คาบสมุทรคือ คาบสมุทรไอบีเรีย คาบสมุทรอิตาลี คาบสมุทรบอลข่าน อยู่ในละติจูดที่ 35 องศาเหนือถึง 47 องศาเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 1,316,290 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายเมดิเตอร์เรเนียนประกอบไปด้วย 15 ประเทศ ยกตัวอย่างเช่น แอลเบเนีย อันดอร์ราโครเอเชีย

8

9 จัดทำโดย เด็กชาย คุณากร ชัยปราณี เลขที่ 4
เด็กชาย คุณากร ชัยปราณี เลขที่ 4 เด็กชาย อภิวัฒน์ วุฒิชมพู เลขที่ 16 เด็กหญิง ธนพร มงคล เลขที่ 22 เด็กหญิง พุธิตา สุภาอินทร์ เลขที่ 26 เด็กหญิง ศุภางค์ กันธิยะ เลขที่ 30

10 :]] บรรณานุกรม ออนไลน์เข้าถึงได้จาก รูปภาพออนไลน์เข้าถึงได้จาก
รูปภาพออนไลน์เข้าถึงได้จาก


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google