งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ. ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ. ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ

2 ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง

3 ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง เหลือเครื่องจักร เพื่อติดตั้งใน ตำแหน่งถัดไป 8 เครื่อง

4 ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง ตำแหน่งที่ 2 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 8 เครื่อง

5 ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง ตำแหน่งที่ 2 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 8 เครื่อง เหลือเครื่องจักร เพื่อติดตั้งใน ตำแหน่งถัดไป 7 เครื่อง

6 ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง ตำแหน่งที่ 2 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 8 เครื่อง ตำแหน่งที่ 3 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 7 เครื่อง

7 ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง ตำแหน่งที่ 2 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 8 เครื่อง ตำแหน่งที่ 3 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 7 เครื่อง เหลือเครื่องจักร เพื่อติดตั้งใน ตำแหน่งถัดไป 6 เครื่อง

8 ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง ตำแหน่งที่ 2 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 8 เครื่อง ตำแหน่งที่ 3 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 7 เครื่อง ตำแหน่งที่ 4 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 6 เครื่อง

9 ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง ตำแหน่งที่ 2 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 8 เครื่อง ตำแหน่งที่ 3 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 7 เครื่อง ตำแหน่งที่ 4 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 6 เครื่อง เหลือเครื่องจักร เพื่อติดตั้งใน ตำแหน่งถัดไป 5 เครื่อง

10 ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง ตำแหน่งที่ 2 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 8 เครื่อง ตำแหน่งที่ 3 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 7 เครื่อง ตำแหน่งที่ 4 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 6 เครื่อง ตำแหน่งที่ 5 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 5 เครื่อง

11 ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง ตำแหน่งที่ 2 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 8 เครื่อง ตำแหน่งที่ 3 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 7 เครื่อง ตำแหน่งที่ 4 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 6 เครื่อง ตำแหน่งที่ 5 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 5 เครื่อง เหลือเครื่องจักร เพื่อติดตั้งใน ตำแหน่งถัดไป 4 เครื่อง

12 ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง ตำแหน่งที่ 2 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 8 เครื่อง ตำแหน่งที่ 3 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 7 เครื่อง ตำแหน่งที่ 4 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 6 เครื่อง ตำแหน่งที่ 5 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 5 เครื่อง ในทำนองเดียวกัน

13 ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง ตำแหน่งที่ 2 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 8 เครื่อง ตำแหน่งที่ 3 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 7 เครื่อง ตำแหน่งที่ 4 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 6 เครื่อง ตำแหน่งที่ 5 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 5 เครื่อง ตำแหน่งที่ 6 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 4 เครื่อง ตำแหน่งที่ 7 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 3 เครื่อง ตำแหน่งที่ 8 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 2 เครื่อง ตำแหน่งที่ 9 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 1 เครื่อง

14 ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง ตำแหน่งที่ 2 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 8 เครื่อง ตำแหน่งที่ 3 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 7 เครื่อง ตำแหน่งที่ 4 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 6 เครื่อง ตำแหน่งที่ 5 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 5 เครื่อง ตำแหน่งที่ 6 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 4 เครื่อง ตำแหน่งที่ 7 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 3 เครื่อง ตำแหน่งที่ 8 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 2 เครื่อง ตำแหน่งที่ 9 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 1 เครื่อง ดังนั้น จำนวนวิธีทั้งหมดที่จะติดตั้งเครื่องจักร เป็น 9! = (9)(8)(7)…(1) =362,880 วิธี


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ. ตัวอย่างที่ 2.5 วิธีทำ ตำแหน่งที่ 1 สามารถจัดเครื่องจักรลง ได้ 9 เครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google