งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกษตรอินทรีย์ ชื่อกลุ่ม: ผลไม้ สมาชิกในกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกษตรอินทรีย์ ชื่อกลุ่ม: ผลไม้ สมาชิกในกลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกษตรอินทรีย์ ชื่อกลุ่ม: ผลไม้ สมาชิกในกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม: ผลไม้ สมาชิกในกลุ่ม นาย กษิดิศ มาศจิตต์ น.ส. ชุติมา ธรรมณี น.ส. พัชร อินทสโร น.ส. ภาสุรภัค ขวัญพรหม นาย อาลียัส เวาะและ น.ส. เสาวลักษณ์ ศรีษะแก้ว

2 เกษตรอินทรีย์ คืออะไร

3 เกษตรอินทรีย์คือ ระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลาย ของทางชีวภาพ หลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ ไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรมที่อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และ ปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุง บำรุงให้มีความอุดมสมบูรณ์

4 ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์

5 ที่ต้องใช้เกษตรอินทรีย์เพราะ
การใช้ทรัพยากรดินโดยไม่คำนึงถึงผลเสียของปุ๋ยเคมี สังเคราะห์ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ผืนดินที่ถูกผลาญไปนั้นได้สูญเสียความสามารถในการดูด ซับแร่ธาตุ ทำให้ผลิตผลมี แร่ธาตุ วิตามิน และพลังชิวิต ต่ำ พืชจะอ่อนแอขาดภูมิต้านทานโรคก่อให้เกิดวิกฤติในห่วง โซอาหารและระบบการเกษตรของเรา ซึงก่อให้เกิด ปัญหาทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งในโลก ปัจจุบัน

6 จากรายงานการสำรวจขององค์กรการอาหารและการเกษตรแห่งประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2543
ประเทศไทยมีเนื้อที่ทำการเกษตรอันดับที่ 48 ของโลก แต่ ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับ 4 ของโลก ใช้ฮอร์โมนเป็นอันดับ 4 ของโลก ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร เป็นเงินสามหมื่นล้านบาทต่อปี

7 สนใจปลูกพืชแบบอินทรีย์จะทำอย่างไร

8 วิธีการปลูกพืชแบบอินทรีย์
การเลือกพื้นที่ ควรเลือกพื้นที่เหมาะสม โดยอยู่ห่างโรงงาน หางแปลงปลูกที่ใช้สารเคมี และศึกษาประวัติพื้นที่ก่อน การวางแผนจัดการ วางแผนป้องกันสารพิษจากภายนอกวางแผนระบบการปลูกพืช และวางแผนป้องกันภายในจัดระบบการ ระบายน้ำ การเลือกพันธุ์ปลูก คำนึงถึงสภาพดิน สภาพภูมิอากาศ ความต้านทานต่อ โรค-แมลง และวัชพืช

9 การเก็บรักษาและการขนส่งผลิตผล
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ต้องแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ อย่างชัดเจน และต้องทำตลอดทุกกระบวนการ ต้องป้องกันไม่ให้สัมผัสและปนเปื้อนวัสดุสังเคราะห์ต้องห้ามในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การเก็บรักษาและขนส่ง ต้องรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด

10 อ้างอิง http://www.doae.go.th/library/html/detail/nsfng/indexh.ht m
%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8 %B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0% B8%A2%E0%B9%8C&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei =9qvLUumhD8asiAfNjIHADQ&sqi=2&ved=0CDwQsAQ&biw= 1366&bih=666#imgdii=_&imgrc=_

11 กลุ่มผลไม้ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt เกษตรอินทรีย์ ชื่อกลุ่ม: ผลไม้ สมาชิกในกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google