งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Story board.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Story board."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Story board

2 เรื่อง....กล้วย

3 คำนำ งานนำเสนอชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์ ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสรรพคุณและประโยชน์ของกล้วยแต่ละชนิด ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาแก่น้อง3รุ่นต่อไป ดิฉันหวังว่างานนำเสนอชิ้นนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด

4 สารบัญ คำนำ กลุ่มกล้วยกำเนิดมาจากกล้วยตานี หน้าปก สกุลเซลลา
กลุ่มกล้วยที่มีกำเนิดมาจากกล้วยป่า กล้วยเล็บมือนาง กลุ่มกล้วยที่มีกำเนิดมาจากกล้วยป่า กล้วยป่ากล้วยตานี กลุ่มกล้วยหอมทอง สกุลเอนเซเต

5 กล้วยเล็บมือนาง กลุ่มกล้วยเล็บมือนาง เมื่อดิบมีรสไม่ฝาด เมื่อสุกก็จะมีเนื้อที่หวานอร่อย เนื้อแน่นุ่ม แต่เมื่อนำมาปรุงอาหารก็จะมีรสชาติอร่อย

6 กลุ่มกล้วยที่มีกำเนิดมาจากกล้วยป่า
กลุ่มกล้วยที่มีกำเนิดมาจากกล้วยป่า กล้วยกลุ่มนี้มักมีขนาดเล็ก มีจำนวนโคโมโซน ๒ ชุกเป็นกล้วยที่ไม่มีเมล็ดเป็นส่วนใหญ่ รสหวาน กลิ่นหอม รับประทานสด กล้วยในกลุ่มนี้ เช่น กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือ กล้วยไข่ทองร่วง

7 กลุ่มกล้วยลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากล้วยตานี
กลุ่มกล้วยลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากล้วยตานี กล้วยในกลุ่มนี้มีจำนวนคอนค่างมาก มีทั้งที่สายพันธุ์ของกล้วยป่ามาก กล้วยตานีน้อย และกลุ่ม ที่มีกล้วยป่าน้อยแต่กล้วยตานาก หรือมีทั้ง ๒ สายพันธุ์เท่าๆกัน เช่น กล้วยกลาย กล้วยงาช้าง กล้วยนิ้วจระเข้ กล้วยหัวมุกเขียว กล้วยหักมุกนวน กล้วยน้ำว้า กล้วยเทพรส กล้วยเงิน

8 กลุ่มกล้วยที่มีกำเนิดมาจากล้วยป่า แต่ได้มีการเพิ่มโคโซน
กลุ่มกล้วยที่มีกำเนิดมาจากล้วยป่า แต่ได้มีการเพิ่มโคโซน กลุ่มกล้วยที่มีกำเนิดมาจากกล้วยป่า แต่ไม่มีการเพิ่มโคโมโซนขึ้นเป็น 3 เท่ามีผลขนาดใหญ่กว่าชนิดแรก มีรสหวาน กลิ่นหอม รับประทานสด เช่น กล้วยหอมทอง กล้วยหอมเขียว กล้วยนาก กล้วยครั่ง กล้วยกุ้งเขียว กล้วยหอมแม้ว กล้วยไข่พระตะบอง กล้วยคลองจัน

9 กลุ่มกล้วยหอมทอง กลุ่มกล้วยหอมทอง เมื่อดิบมีรสฝาด และเมื่อสุกก็อร่อย เนื้อแน้นนุ้ม แต่เมื่อนำมาทำขนมก็มีรสชาติอร่อย

10 สกุลเอนเซเต สกุลเอนเซเต หรือ กลุ่มกล้วยโทน เป็นกล้วยที่ไม่มีการแตกหน่อ ขยายพันธุ์โดยใช่เมล็ด ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ กล้วยผา มีต้นเตี้ย และกล้วยนวลมีต้นสูง มักปลูกเป็นไม้ประดับสวน ผลกล้วยในสกุลนี้มีเมล็ดมาก ในประเทศไทยไม่นิยมเอามาบริโภค แต่ในทวีปแอฟริกานำแป้งที่ได้จากลำต้มมาบริโภค

11 กลุ่มกล้วยกำเนิดมาจากกล้วยตานี
กลุ่มกล้วยกำเนิดมาจากกล้วยตานี กล้วยชนิดนี้มีแป้งมาก เมื่อดิบมีรสฝาดมาก และเมื่อสุกก็ไม่คอยอร่อย เนื้อจะมีแป้งเป็นส่วนประกอนั้นเองแต่เมื่อนำมาต้มหรือปิ้ง แต่มีรสชาติอร่อยขึ้นมาก เนื้อแน่และนุ้ม เช่นกล้วยเล็บช้างกุด

12 สกุลเซลลา สกุลมูเซลา เป็นกล้วยที่จัดอยู่ในสกุลใหม่ ต้นเตี้ยคล้ายของผา ลำต้นเทียนมีลักษณะพอง เช่นเดียวกัน แต่มีการแตกกอที่เกิดจากมุมระหว่างใบ มีช่อดอกตั้ง และกลีบใบประดับสีเหลืองสดใส ขนาดของดอกใหญ่ กล้วยสกุลนี้ เช่น กล้วยคุนหมิง

13 สกุลมูซา สกุลมูซา เป็นกล้วยที่มีการแตกหน่อ นิยมใช้หน่อขยายพันธุ์ มีทั้งกล้วยป่า กล้วยกินได้ กล้วยหอมทอง กล้วยหักมุก กล้วยไข่ ส่วนกล้วยประดับ เช่น กล้วยบัว กล้วยกัทลี กล้วยทหารพราน

14 กลุ่มกล้วยที่มีกำเนิดมาจากกล้วยป่า
กลุ่มกล้วยที่มีกำเนิดมาจากกล้วยป่า กล้วยกลุ่มนี้มักมีผลเล็ก ไม่มีเมล็ดเป็นส่วนใหญ่ มีรสหวาน มีกลิ่นหอม

15 เรื่อง....กล้วย เสนอ ครู อาภรณ์ หมื่นละม้าย จัดทำโดย
ครู อาภรณ์ หมื่นละม้าย จัดทำโดย เด็กหญิง กนกวรรณ ผินผัน เด็กชาย อนุชิต หนูสมคิด

16 ต้องการออกจากระบบ ใช่ ไม่ใช่


ดาวน์โหลด ppt Story board.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google