งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดของ Print Screen หน้าจอสังเกตการณ์ ของคณะกรรมการประกวดราคา (โปรแกรม CAT e-auction โลโก้ใหม่)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดของ Print Screen หน้าจอสังเกตการณ์ ของคณะกรรมการประกวดราคา (โปรแกรม CAT e-auction โลโก้ใหม่)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดของ Print Screen หน้าจอสังเกตการณ์ ของคณะกรรมการประกวดราคา (โปรแกรม CAT e-auction โลโก้ใหม่)

2 1.รายละเอียดของงาน/โครงการ
และรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละราย ในลักษณะของรหัสหรือนามแฝง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละราย ในลักษณะของรหัสหรือนามแฝง

3 2. สัญลักษณ์แจ้งเริ่มเสนอราคา สัญลักษณ์แจ้งเริ่มเสนอราคา

4 3. เวลา (Time) ของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการเสนอราคา (GMT+7) และช่วงระยะเวลาที่เหลือ ในการเสนอราคา

5 เสนอราคาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระบบจะแสดงเครื่องหมายเป็น Rejected
4. รายละเอียดการเสนอราคา (Log File) ของผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย ทั้งที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ (เสนอราคาเป็นตัวเลขเท่ากับ/สูงกว่าราคาเริ่มต้น เสนอราคาเป็นเครื่องหมาย/ตัวอักษรใดๆ) เสนอราคาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระบบจะแสดงเครื่องหมายเป็น Rejected และไม่นำไปจัดลำดับ การเสนอราคาเป็นเครื่องหมาย/ตัวอักษรใดๆ ระบบจะแจ้งเตือน ให้ใส่ราคาเป็นตัวเลข และบันทึกไว้ใน Event Log

6 การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียว
5. การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียว การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียว

7 6. การเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป การเสนอราคาต่ำสุด 2 ราย

8 7. ข้อความแจ้งการเข้าสู่ช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย
ข้อความแจ้งเข้าสู่ช่วง 5 นาทีสุดท้าย

9 8. การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียวในช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย

10 9. การเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย
การเสนอราคาต่ำสุด 2 ราย ในช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย

11 ข้อความแจ้ง ต่อเวลา ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน
10. ข้อความแจ้ง ระบบจะขยายเวลา 3 นาที เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน ข้อความแจ้ง ต่อเวลา ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน

12 แสดงผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย เสนอราคาได้ ในช่วงขยายเวลา
11. แสดงผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย สามารถเสนอราคาเข้าสู่ระบบได้ ในช่วงขยายเวลา แสดงผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย เสนอราคาได้ ในช่วงขยายเวลา

13 12. การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียว ในช่วงขยายเวลา
แสดงการเสนอราคาต่ำสุดรายเดียวในช่วงขยายเวลา

14 13. การเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในช่วงขยายเวลา
แสดงการเสนอราคาต่ำสุด 2 ราย ในช่วงขยายเวลา

15 ข้อความแจ้ง ต่อเวลา ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน
14. ข้อความแจ้ง ระบบจะขยายเวลา 3 นาที (ครั้งที่ 2) เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน ข้อความแจ้ง ต่อเวลา ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน

16 15. ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย สามารถเสนอราคาเข้าสู่ระบบได้ ในช่วงขยายเวลา (ครั้งที่ 2)

17 16. การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียว ในช่วงขยายเวลา (ครั้งที่ 2)

18 17. การเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในช่วงขยายเวลา (ครั้งที่ 2)

19 ข้อความแจ้ง สิ้นสุดการเสนอราคา
18. ข้อความแจ้ง สิ้นสุดการเสนอราคา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอราคา (กรณีไม่มีการขยายเวลา) และเมื่อได้ผู้ที่เสนอราคา ต่ำสุดเพียงรายเดียวในช่วงขยายเวลา ข้อความแจ้ง สิ้นสุดการเสนอราคา

20 19. การเฉลยรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละราย หลังจากการเสนอราคาสิ้นสุด

21 20. รายละเอียดการเสนอราคา (log file) ของผู้มีสิทธิเสนอราคาทั้งหมด

22 21. กราฟการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดของ Print Screen หน้าจอสังเกตการณ์ ของคณะกรรมการประกวดราคา (โปรแกรม CAT e-auction โลโก้ใหม่)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google