งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงานแบบทำซ้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงานแบบทำซ้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงานแบบทำซ้ำ
1. ทำซ้ำแบบเงื่อนไขเป็นจริง 2. ทำซ้ำแบบเงื่อนไขเป็นเท็จ 3. ทำซ้ำแบบตามจำนวนที่ระบุ

2 การเขียนผังงานทำซ้ำแบบเงื่อนไขเป็นจริง
แบบที่ 1 F (เท็จ) เงื่อนไข T (จริง) ออกจากทำซ้ำ คำสั่งปฏิบัติงาน

3 การเขียนผังงานทำซ้ำแบบเงื่อนไขเป็นเท็จ
แบบที่ 2 คำสั่งปฏิบัติงาน T (จริง) เงื่อนไข ออกจากทำซ้ำ F (เท็จ)

4 การเขียนผังงานทำซ้ำแบบตามจำนวนที่ระบุ
แบบที่ 3 FOR I = 1 TO N คำสั่งปฏิบัติงาน

5 การเขียนผังงานทำซ้ำแบบเงื่อนไขเป็นจริง
ตัวอย่าง Num F (เท็จ) Num <= 5 T (จริง) ออกจากทำซ้ำ Num = Num + 1

6 การเขียนผังงานทำซ้ำแบบเงื่อนไขเป็นเท็จ
ตัวอย่าง Num = 0 Num = Num +1 T (จริง) Num >= 5 ออกจากทำซ้ำ F (เท็จ)

7 การเขียนผังงานทำซ้ำแบบตามจำนวนที่ระบุ
ตัวอย่าง N = 6 FOR I = 1 TO N M = M + 1


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงานแบบทำซ้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google