งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูล Science Direct

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูล Science Direct"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ฐานข้อมูล Science Direct
ฐานข้อมูล Science Direct  คือ ระบบสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อของสำนักพิมพ์ Elsevier Science,Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียนสามารถเข้าใช้บทความฉบับเต็มและเรียกใช้ full-text ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน

3

4 เมื่อเข้าสู่หน้าจอของฐานข้อมูล Science Direct สามารถค้นหาแบบ Quick Search ได้ดังนี้

5 1.  ใส่ข้อมูลลงในช่องว่างเพื่อทำการสืบค้นข้อมูล
-  Title, Abstract, Keywords  หมายถึง  ค้นจากชื่อเรื่อง, บทคัดย่อ, คำสำคัญ -  Author หมายถึง  ผู้แต่ง -  Journal/book Title  หมายถึง  ชื่อวารสารและชื่อหนังสือ -  Volume  หมายถึง  ปีที่ -  Issue หมายถึง  ฉบับที่ 2.  คลิก Search เพื่อเข้าสู่เมนูการค้นแบบซับซ้อน การค้นแบบซับซ้อน 

6

7 เมื่อเข้าสู่หน้าจอการสืบค้นข้อมูลแบบซับซ้อนมีขั้นตอนการค้นหาข้อมูลดังนี้
1.  พิมพ์คำค้นลงในช่องว่าง 2.  เลือกเขตข้อมูล  เช่น  ชื่อวารสาร  ชื่อบทความ  ผู้แต่ง  บทคัดย่อ ฯลฯ 3.  เลือกคำเชื่อมในการสืบค้น ได้แก่  and(และ), or(หรือ), not(ไม่รวม) 4.  เลือกสาขาวิชาที่ต้องการค้นหา 5.  กำหนดช่วงเวลาที่เอกสารตีพิมพ์ 6.  คลิก search เพื่อค้นหา หรือ clear เพื่อลบข้อมูลที่พิมพ์ลงไปในช่องคำค้นเมื่อเข้าสู่หน้าจอผลลัพธ์การค้นหาข้อมูล

8

9 คลิก preview เพื่ออ่านบทคัดย่อ
คลิก PFD เพื่ออ่านข้อมูลฉบับเต็ม หรือ Download คลิก  Related Articles เพื่ออ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ  การใช้ฐานข้อมูล Science Direct ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ฐานได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อน แต่การลงทะเบียนเข้าใช้ฐานจะมีประโยชน์แก่ผู้ใช้ฐานข้อมูล เช่น สามารถสร้างแฟ้มข้อมูลส่วนตัวได้ สามารถบันทึกประวัติการค้น แจ้งเตือนข้อมูลตามคำขอทาง ฯลฯ

10 ข้อดี - ใช้งานและค้นหาได้ง่ายมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก สะดวกและรวดเร็ว มีข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารในนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ข้อเสีย Science Direct จะครอบคลุมวารสารเฉพาะในเครือของ Elsevier เท่านั้น อาจทำให้พลาดโอกาสในการอ่านงานวิจัยดีๆจากสำนักพิมพ์อื่นๆ

11 เปรียบเทียบ (ความแตกต่าง)
ฐานข้อมูล Science Direct กับ ACM Digital library Science Direct คือฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมบทความวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ซึ่งในส่วนของ ACM Digital library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าวและเอกสารในการประชุมที่จัดทำโดย ACM ซึ่งกล่าวง่ายก็คือ พวกเอกสารประกอบด้วยข้อมูล เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป

12 The End


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูล Science Direct

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google