งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วง 7 วันอันตราย ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2555
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)

2 สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จำนวนครั้งที่ เกิดอุบัติเหตุ
สงกรานต์ เทศกาล จำนวนครั้งที่ เกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ สงกรานต์ 2552 3,977 (568 ต่อ วัน) 373 (53 ต่อ วัน) 4,332 (619 ต่อ วัน) สงกรานต์ 2553 3,516 (502 ต่อ วัน) 361 (51 ต่อ วัน) 3,802 (543 ต่อ วัน) สงกรานต์ 2554 3,215 (459 ต่อ วัน) 271 ( 39 ต่อ วัน) 3,476 ( 496 ต่อ วัน) เฉลี่ยต่อวัน 3 ปี 510 ต่อ วัน 48 ต่อ วัน 553 ต่อ วัน

3 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 อันดับแรก
2552 (%) 2553 (%) 2554 (%) 1. เมาสุรา 40.66 39.36 38.76 2. ขับรถเร็วเกิน กำหนด 19.96 20.68 20.53 3. มอเตอร์ไซค์ไม่ ปลอดภัย 8.20 14.11 15.65 4. ตัดหน้ากระชั้นชิด 10.96 12.29 13.72 5. ไม่มีใบขับขี่ 5.76 5.77 6.19

4 แผนบูรณาการฯ ช่วงที่ 1 เตรียมความพร้อม: วันที่ 15 มี.ค.55 -10 เม.ย.55
แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เตรียมความพร้อม: วันที่ 15 มี.ค เม.ย.55 ช่วงที่ 2 ปฏิบัติการเข้มข้น 7 วัน: วันที่ เมษายน 2555

5 6 มาตรการเน้นหนัก ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรการด้านสังคม มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ มาตรการด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย

6 แนวทางในการบูรณาการ ประสานงานจังหวัด กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ในส่วนกลางและจังหวัด จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย (ศสป.)

7 นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รอง นรม.และ รมว.มท.
เป็นประธานแถลงข่าวเปิดศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย 4 เมษายน 2555

8 ผู้ว่าราชจังหวัดบุรีรัมย์เปิดศูนย์สงกรานต์ 55 และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
4 เมษายน 2555

9 ผู้ว่าราชจังหวัดมหาสารคามเปิดศูนย์สงกรานต์ 55 3 เมษายน 2555
ผู้ว่าราชจังหวัดมหาสารคามเปิดศูนย์สงกรานต์ เมษายน 2555


ดาวน์โหลด ppt กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google