งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทึ่ม Lec03 : 25/03/2551 การทำงานกับ Event ต่าง ๆ โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.mobi2you.com xnattapong@mobi2you.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทึ่ม Lec03 : 25/03/2551 การทำงานกับ Event ต่าง ๆ โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.mobi2you.com xnattapong@mobi2you.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทึ่ม Lec03 : 25/03/2551 การทำงานกับ Event ต่าง ๆ
โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

2 บทที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย VB.NET
ในการที่จะออกแบบหน้าจอขึ้นมานั้น เราจำเป็นต้องทราบถึงหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับฟอร์ม และคอนโทรล เพื่อที่จะได้สามารถนำมาออกแบบฟอร์มให้เหมาะสม :: รู้จักกับคุณสมบัติ เมดธอด และอีเว็นต์

3 Agenda Object Properties Method Event
Variables and Declaration

4 คุณสมบัติ (Properties) คือกำหนดลักษณะต่างๆ ของฟอร์มและคอนโทรล
คุณสมบัติ (Properties) คือกำหนดลักษณะต่างๆ ของฟอร์มและคอนโทรล เราสามารถกำหนดคุณสมบัติสำหรับคอนโทรลต่างๆ ผ่านทางหน้าต่าง Properties หรือโดยใช้คำสั่งที่มีรูปแบบดังต่อไปนี้

5 Object เนื่อง VB.NET นั้นได้มีการเพิ่มความสามารถมากขึ้นจาก VB6.0 มากมาย หนึ่งในนั้นคือความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบ OOP นั่นเอง โดย แนวคิดของ การเขียนโปรแกรมแบบ OOP คือ การมองทุกอย่างเป็นวัตถุ (Object) และการจัดการกับวัตถุเหล่านั้นก็คือการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานหรือการกำหนดพฤติกรรมของวัตถุนั่นเอง ใน VB นั้นจะเรียกสิ่งที่เรานำมาวางไว้บนฟอร์ม รวมทั้งตัวฟอร์มว่า Object หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Controls

6 เหตุการณ์ (Event) รู้จักกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของฟอร์ม Load Activate
Click DoubleClick MouseMove MouseWheel Enter Closing Closed

7 เขียนโค้ดใน Form Load ดังนี้
ผลลัพธ์

8 เขียนโค้ดใน Form_Click ดังนี้
ผลลัพธ์

9 เขียนโค้ดใน Form_KeyPress ดังนี้
ผลลัพธ์ เมื่อ กดปุ่ม A บนคีย์บอร์ด

10 เขียนโค้ดใน Form_KeyDown ดังนี้
ผลลัพธ์ เมื่อ กดปุ่ม A บนคีย์บอร์ด

11 เขียนโค้ดใน Form_MouseMove ดังนี้
ผลลัพธ์ เมื่อ เลื่อนเมาส์บนฟอร์ม

12 เหตุการณ์ MouseWheel End Sub
Private Sub Form1_MouseWheel(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles MyBase.MouseWheel If e.Delta >= 120 Then LbXY.Top += 10 Else LbXY.Top -= 10 End If End Sub

13 เขียนโค้ดใน Form_MouseWheel ดังนี้

14 เขียนโค้ดใน Form_Colsing ดังนี้
ผลลัพธ์

15 เขียนโค้ดใน Form_Colsed ดังนี้
ผลลัพธ์

16 การทำงานกับเหตุการณ์ของ Label
เขียนโค้ดใน LbXY_Click ดังนี้ ผลลัพธ์

17 การทำงานกับเหตุการณ์ของ TextBox
TextChange Click Enter GotFocus LostFocus KeyPress KeyDown KeyUp

18 ต.ย. การใช้งาน Event ต่าง ๆ ของ Textbox
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load TextBox1.Clear() TextBox2.Clear() End Sub พิมพ์โค้ดนี้ โดยการ DoubleClick ที่ Form แล้วเลือกเหตุการณ์ Form_Load

19 ต.ย. การใช้งาน Event ต่าง ๆ ของ Textbox
Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged Label1.Text = TextBox1.Text End Sub พิมพ์โค้ดนี้ โดยการ DoubleClick ที่ Textbox1 และเลือกเหตุการณ์เป็น TextBox1_TextChanged

20 ต.ย. การใช้งาน Event ต่าง ๆ ของ Textbox
Private Sub TextBox1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.Click TextBox1.Clear() End Sub พิมพ์โค้ดนี้ โดยการ DoubleClick ที่ Textbox1 และเลือกเหตุการณ์เป็น TextBox1_Click

21 การทำงานกับเหตุการณ์ของ TextBox
เขียนโค้ดใน LbXY_Click ดังนี้ ผลลัพธ์


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทึ่ม Lec03 : 25/03/2551 การทำงานกับ Event ต่าง ๆ โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.mobi2you.com xnattapong@mobi2you.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google