งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3 การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4 วิธีการเชื่อมต่อ จาก Cable Modem

5 เชื่อมต่อ สาย LAN ที่ตำแหน่ง internet

6 การตั้งค่า Router

7 การตั้งค่า Internet Setup เพื่อการเชื่อมต่อ Internet
1. เปิด Browser  พิมพ์        User = admin  Password = admin

8 การตั้งค่า Internet Setup เพื่อการเชื่อมต่อ Internet
2.   Setup > Basic Setup ตั้งค่าดังนี้

9 การตั้งค่า Internet Setup เพื่อการเชื่อมต่อ Internet
 เลือก  Automatic Configuration – DHCP.

10 การตั้งค่า Network Setup
 DHCP Server เลือก Enable   จากนั้นกด Save Settings

11 การตั้งค่า Wireless เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย
1. Wireless > Basic Wireless Settings  สามารถตั้งชื่อ SSID ได้ที่นี่

12 การตั้งค่า Wireless เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย
 2.  Wireless > Wireless Security  สามารถตั้งค่ารูปแบบของ Security ได้ที่นี่

13 การตั้งค่า Wireless เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย
3.  Wireless > Wireless MAC Filter

14 การตั้งค่า Wireless เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย
     4.  Wireless > Advanced Wireless Settings


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google