งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์แจ้งเตือนและควบคุมสั่งการไร้สายผ่านโทรศัพท์มือถือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์แจ้งเตือนและควบคุมสั่งการไร้สายผ่านโทรศัพท์มือถือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์แจ้งเตือนและควบคุมสั่งการไร้สายผ่านโทรศัพท์มือถือ
PONALIS.,CO.LTD SCOM-100 อุปกรณ์แจ้งเตือนและควบคุมสั่งการไร้สายผ่านโทรศัพท์มือถือ โดย บริษัท โพนาลิส จำกัด

2 รวมการควบคุมและแจ้งเตือนให้อยู่ในมือคุณ
PONALIS.,CO.LTD SCOM-100 รวมการควบคุมและแจ้งเตือนให้อยู่ในมือคุณ โดยผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ ประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้หลากหลาย

3 ระบบบ้าน,อาคารอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
PONALIS.,CO.LTD ระบบบ้าน,อาคารอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานอุตสาหกรรม ระบบควบคุมโรงงาน ระบบควบคุมระยะไกล ฯลฯ ประยุกต์ใช้กับงาน..

4 องค์ประกอบโดยรวม.. 24V Power supply Quad Band GSM 2 Analog inputs,
PONALIS.,CO.LTD 24V Power supply Quad Band GSM 2 Analog inputs, - 4 Digital inputs, - 4 Relay outputs (10A) - Expandable I/O - RS-232 port - LED indicators องค์ประกอบโดยรวม..

5 SCOM-100 POWER SUPPLY Input power supply 24VDC
PONALIS.,CO.LTD SCOM-100 POWER SUPPLY Input power supply 24VDC

6 GSM Antenna & Simcard Quad Band GSM (800/900/1800/1900MHz)
PONALIS.,CO.LTD GSM Antenna & Simcard Quad Band GSM (800/900/1800/1900MHz)

7 4 Digital Inputs expandable to 36
PONALIS.,CO.LTD SCOM-100 Digital Input 4 Digital Inputs expandable to 36

8 2 Analog Inputs expandable to 18
PONALIS.,CO.LTD SCOM-100 Analog Inputs 2 Analog Inputs expandable to 18

9 4 Relay outputs up to 10 A/220VAC expandable to 20
PONALIS.,CO.LTD SCOM-100 Relay outputs 4 Relay outputs up to 10 A/220VAC expandable to 20

10 SCOM-100 การใช้งานและกำหนดค่า 1) ใช้โทรศัพท์มือถือ 2) ใช้คอมพิวเตอร์
PONALIS.,CO.LTD SCOM-100 การใช้งานและกำหนดค่า 1) ใช้โทรศัพท์มือถือ 2) ใช้คอมพิวเตอร์ SCOM configurator Hyper Terminal SCOM-100 รูปแบบคำสั่งผ่านข้อความมือถือ รูปแบบ: XXXX,m,n… ตัวอย่าง: 1000,0,1 sets output 1 of the main module ตัวอย่าง: 1000,1, 1 sets output 1 of the main module

11 Server room remote monitoring
PONALIS.,CO.LTD Server room remote monitoring

12 Thank you for your attention!
PONALIS.,CO.LTD Thank you for your attention! หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: ธนัชพร รักไทย ฝ่ายขาย โทร : (66) โทรสาร : (66) มือถือ: (66)


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์แจ้งเตือนและควบคุมสั่งการไร้สายผ่านโทรศัพท์มือถือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google