งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Biosynthesis of Heme.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Biosynthesis of Heme."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Biosynthesis of Heme

2 Heme เป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างมาจาก Porphyrins
โครงสร้างของ Porphyrins เป็น Cyclic compound ที่เกิดจาก Pyrrole ring เชื่อมต่อกัน 4 วง ยึดเหนี่ยวกันด้วย methenyl bridge (-HC=) HC CH N H Pyrrole

3 N Pyrrole

4 Porphyrin

5 COOH CH2 CH2 C=O S-CoA H H C NH2 COOH
การสังเคราะห์ Heme เริ่มจากปฏิกิริยาการรวมตัวระหว่าง Succinyl-CoA กับ Glycine COOH CH2 CH2 Succinyl-CoA C=O S-CoA H H C NH2 Glycine COOH

6 COOH CH2 CH2 C=O H C NH2 CoA•SH COOH

7 COOH CH2 CH2 C=O H C NH2 COOH เกิดปฏิกิริยา Decarboxylation โดยใช้ enzyme : ALA synthase

8 COOH CH2 CH2 C=O H C NH2 CO2 H δ-Aminolevulinate (ALA) การสังเคราะห์ ALA เกิดขึ้นใน Mitochondria

9 COOH COOH CH2 CH2 CH2 CH2 C=O C=O H C NH2 H C NH2 H H
δ-Aminolevulinate (ALA) 2 ตัว รวมกันเป็น Porphobilinogen

10 Porphobilinogen เป็นสารประกอบเริ่มต้น (precursor) ของการสังเคราะห์ Pyrrole
+ N 2 ALA Porphobilinogen Pyrrole

11 COOH COOH CH2 CH2 CH2 CH2 C=O C=O CH2 H C H NH2 NH2
ขั้นตอนการรวมตัวของ ALA 2 โมเลกุล COOH COOH CH2 CH2 CH2 CH2 C=O C=O CH2 H C H NH2 NH2

12 COOH COOH CH2 CH2 CH2 CH2 O=C C= O H C H H NH CH2 NH2

13 Porphobilinogen COOH COOH CH2 CH2 CH2 H2O C C = = C H2O CH N CH2 H NH2

14 Porphobilinogen COOH COOH CH2 CH2 CH2 C C = = C CH H2C N H NH2 Acetyl-
Propionyl- Acetyl- CH2 CH2 C C = = C CH H2C N H NH2

15 Porphobilinogen Acetyl- Propionyl- C C = = C CH H2C N H NH2

16 Porphobilinogen A P C C = = C CH H2C N H NH2

17 C CH A P N H NH2 CH2 A P C C C CH N H CH2 NH2

18 A P C CH A P N H CH2 C C C C N H CH2 NH3 NH2

19 A P C CH A P N H C C C H2 C C N H CH2 NH3 NH2

20 C C C C C C C C C C C C C C C C P A P A C H2 CH2 N H N H CH2 + H N H N
4 2 3 1 NH3 H N H N C C C C C H2 C C C C P A P A

21 Uroporphyrinogen (Type I)
A P A C C C C H2 C C C C C N H N H CH2 CH2 H N H N C C C C C C C H2 C C P A P A การเรียงตัวของ A และ P ที่ side chain เป็นแบบ symmetric (APAPAPAP) = Type I

22 Uroporphyrinogen (Type III)
A P A C C C C H2 C C C C C N H N H CH2 CH2 H N H N C C C C C C C H2 C C A P P A การเรียงตัวของ A และ P ที่ side chain เป็นแบบ Asymmetric (APAPAPPA) = Type III

23 Uroporphyrinogen (Type III)
A P I A A II IV P P III P A

24 Coproporphyrinogen (Type III)
M P I M M II IV P P III P M

25 I II IV III Protoporphyrin (Type III) M V M M V P P M (Vinyl : CH=CH2)
+ Fe2+ II IV Ferrochelatase V P III P M M=Methyl V= Vinyl P=Propionyl

26 Heme M V I M M II IV Fe2+ V P III P M


ดาวน์โหลด ppt Biosynthesis of Heme.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google