งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร. โครงสร้างภาษา HTML หัวข้อเรื่อง เว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร. โครงสร้างภาษา HTML หัวข้อเรื่อง เว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

2 โครงสร้างภาษา HTML หัวข้อเรื่อง เว็บไซต์

3 สารบัญ คำสั่ง HTML ที่ 1- 5 1. คำสั่งเปลี่ยนสีพื้นหลัง ด้วย bgcolor=“#459862” 2. คำสั่งตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ ด้วย 3. คำสั่งจัดกึ่งกลางข้อความ ด้วย 4. คำสั่งขีดเส้นขั้น ด้วย 5. คำสั่งเขียนหมายเหตุ ด้วย

4 คำสั่งเปลี่ยนสีพื้นหลัง หัวข้อเรื่อง เว็บไซต์

5 ตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย หัวข้อเรื่อง เว็บไซต์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร

6 จัดกึ่งกลางข้อความด้วย หัวข้อเรื่อง เว็บไซต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

7 ขีดเส้นคั่นด้วย หัวข้อเรื่องเว็บไซต์ เทคโนโลยี สารสนเทศ

8 เขียนหมายเหตุเตือน ความจำด้วย หัวข้อเรื่องเว็บไซต์ เทคโนโลยี สารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร. โครงสร้างภาษา HTML หัวข้อเรื่อง เว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google