งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งภาษา HTML เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งภาษา HTML เบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งภาษา HTML เบื้องต้น
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

2 สารบัญ คำสั่ง HTML ที่ 6-10
7. คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัวหนา ด้วย <b> 8. คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัวเอียง ด้วย <i> 9. คำสั่งกำหนดข้อความขีดเส้นใต้ ด้วย <u> 10. คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัวขีดฆ่า ด้วย <s>

3 คำสั่งกำหนดข้อความหัวเรื่อง ด้วย <h1-6>
<html> <head> <title>หัวข้อเรื่องเว็บไซต์</title> </head> <body bgcolor=“#542698”> <h1>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</h1> </body> </html>

4 คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัวหนา ด้วย <b>
<html> <head> <title>หัวข้อเรื่องเว็บไซต์</title> </head> <body bgcolor=“#542698”> <b>เทคโนโลยีสารสนเทศ</b> </body> </html>

5 คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัวเอียง ด้วย <i>
<html> <head> <title>หัวข้อเรื่องเว็บไซต์</title> </head> <body bgcolor=“#542698”> <i>เทคโนโลยีสารสนเทศ </i> </body> </html>

6 คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัวขีดเส้นใต้ ด้วย <u>
<html> <head> <title>หัวข้อเรื่องเว็บไซต์</title> </head> <body bgcolor=“#542698”> <u>เทคโนโลยีสารสนเทศ </u> </body> </html>

7 คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัวขีดฆ่า ด้วย
<html> <head> <title>หัวข้อเรื่องเว็บไซต์</title> </head> <body bgcolor=“#542698”> <s>เทคโนโลยีสารสนเทศ </s> </body> </html>

8 คำสั่งกำหนดตัวอักษรวิ่ง ด้วย <marquee>
<html> <head> <title>หัวข้อเรื่องเว็บไซต์</title> </head> <body bgcolor=“#542698”> <marquee>เทคโนโลยีสารสนเทศ </marquee> </body> </html>

9 คำสั่งเปลี่ยนสีให้กับตัวอักษร ด้วย <font color=“ ”>
<html> <head> <title>หัวข้อเรื่องเว็บไซต์</title> </head> <body bgcolor=“#542698”> <font color=“#123456”>เทคโนโลยีสารสนเทศ </font> </body> </html>


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งภาษา HTML เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google