งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมแสดงผลข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมแสดงผลข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมแสดงผลข้อมูล
โดยใช้ฟังก์ชั่น printf()

2 รูปแบบของ printf() printf(" ข้อความ ");

3 ข้อที่ 1 โปรแกรมแสดงชื่อโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลออกทางหน้าจอ ก็คือ printf ทีนี้เรามาลองเขียนโปรแกรมเพื่อให้แสดงผลต่อไปนี้ ข้อที่ 1 โปรแกรมแสดงชื่อโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย Phra Pathom Wittayalai School

4 ตัวอย่างที่ 1 #include<stdio.h> #include<conio.h> int main() { printf("Phra Pathom Wittayalai School"); getch(); }

5 ข้อที่ 2 โปรแกรมแสดงชื่อและอายุของนักเรียน
ข้อที่ 2 โปรแกรมแสดงชื่อและอายุของนักเรียน My name is Sutthida I’m 22 year old

6 #include<stdio.h>
#include<conio.h> int main() { printf("My name is Sutthida\n") printf("I’m 22 year old "); getch(); }

7 ข้อที่ 3 แสดงคำว่า My name is Sara. I’m 23 year old. I have score 85.5

8

9 #include<stdio.h> #include<conio.h> int main() {
printf("%d",17+3); }


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมแสดงผลข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google