งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีโรงเรือนและที่ดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ขั้นตอนการยื่นแบบประเมินและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ชำระเงิน ยื่นแบบ ภ.ป.1 มกราคม ถึง มีนาคม แจ้งการประเมิน ประเมินภาษี กรณีไม่พอใจการประเมิน ยื่นอุทรณ์ภายใน 15 วัน ปฏิบัติตามคำสั่งศาล กรณีไม่พอใจการประเมิน ยื่นอุทรณ์ภายใน 15 วัน แจ้งคำวินิจฉัย แจ้งคำวินิจฉัย กรณีไม่พอใจคำวินิจฉัยให้ฟ้องศาล ภายใน 30 วัน กรณีไม่พอใจคำวินิจฉัยให้ฟ้องศาล ภายใน 30 วัน

2 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กองคลังเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 1 นาที / ราย ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 1 นาที / ราย ตรวจสอบรายชื่อ ตามทะเบียน ภ.บ.ท.6 2 นาที / ราย ตรวจสอบเอกสาร 2 นาที / ราย ประเมินภาษี 4 นาที / ราย ประเมินภาษี 4 นาที / ราย ชำระเงิน ออกใบเสร็จ 1 นาที / ราย เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 1 นาที / ราย ชำระเงิน ออกใบเสร็จ 1 นาที / ราย ชำระเงิน ออกใบเสร็จ 1 นาที / ราย

3 เสียภาษีช่วยรัฐ พัฒนาบ้านเมือง
เสียภาษีช่วยรัฐ พัฒนาบ้านเมือง


ดาวน์โหลด ppt ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google