งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

2 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล
วิเคราะห์ปัญหาที่พบในระบบเก่า กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขอบเขตฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างในฐานข้อมูล ต้องการสืบค้นข้อมูลอะไรบ้าง ต้องการแสดงรายงานอะไรบ้าง ออกแบบฐานข้อมูลตามความต้องการที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว

3 ขั้นตอนในการออกแบบฐานข้อมูล
3.2.1 เก็บรวบรวมรายละเอียดและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 3.2.2 กำหนดเอนทิตีที่มีในระบบฐานข้อมูล 3.2.3 กำหนดแอททริบิวต์ 3.2.4 กำหนดคีย์ 3.2.5 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี 3.2.6 นอร์มัลไลเซชัน 3.2.7 กำหนดโครงสร้างของแต่ละตารางก่อนนำไปสร้างตารางเพื่อจัดเก็บข้อมูล

4 ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า

5 1. การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบฐานข้อมูลตามเงื่อนไขทางธุรกิจ
1.1 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และเงื่อนไขทางธุรกิจ บริษัทโมเดิร์นไอเดียในกรณีศึกษานี้ เป็นบริษัทประกอบธุรกิจหลักคือรับผลิตรายการ สปอตโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รับสร้างเว็บไซต์ ให้กับหน่วยงานหรือธุรกิจต่าง ๆ ทางบริษัท มีความต้องการที่จะประยุกต์ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมาบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและรายงานข้อมูลให้ผู้จัดการทราบความคืบหน้าของการติดต่อกับลูกค้าหรือหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน โดยสรุปความต้องการของผู้ใช้เป็นหัวข้อดังนี้ 1) พนักงานขายสามารถสืบค้นข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามการทำงาน โดยสามารถใช้ข้อมูลในการสืบค้นต่อไปนี้ รหัสลูกค้า ชื่อบริษัทลูกค้า ที่อยู่ เบอร์โทร รหัสผู้ติดต่อ อีเมล์ 2) พนักงานขายแบ่งประเภทลูกค้าตามประเภทธุรกิจได้ 3) ผู้จัดการสามารถเรียกดูรายงานการติดต่อกับลูกค้าของพนักงานขายแต่ละคนได้

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
ตัวอย่างระบบฐานข้อมูลที่กำหนดให้เลือก 1.ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า 2.ระบบบริหารจัดการการเช่าหอพัก 3.ระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย 4.ระบบฐานข้อมูลร้านอาหาร 5.ระบบเงินเดือนพนักงาน 6.ระบบการจองตั๋วเครื่องบิน 7.ระบบการบริหารจัดการร้านเช่าวีดีโอ 8.ระบบการจองตั๋วรถไฟ 9.ระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประเทศต่างๆในแต่ละทวีปของโลก 10.ระบบบริหารจัดการบริษัท MVC ทัวร์

20 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล
วิเคราะห์ปัญหาที่พบในระบบเก่า กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขอบเขตฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างในฐานข้อมูล ต้องการสืบค้นข้อมูลอะไรบ้าง ต้องการแสดงรายงานอะไรบ้าง ออกแบบฐานข้อมูลตามความต้องการที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว

21 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส . การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส วิธีการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล แนวทางของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 5. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมในไมโครซอฟต์แอกเซส

22


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google