งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่กำหนดให้ ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระบบจัดเก็บสารสนเทศแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบกำหนดเอง ตามขั้นตอน 8 ขั้นตอน ออกแบบหน้าจอ เพิ่ม สืบค้น รายงาน เขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

2 ฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
1. วิเคราะห์ปัญหา 2. กำหนดความต้องการของระบบใหม่ จัดเก็บความหมาย คำอ่าน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ ไม่ทราบคำอ่าน ไม่ทราบคำศัพท์

3 ระบบจัดเก็บสารสนเทศแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา ไม่ทราบรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด ไม่ทราบจำนวนห้องเรียนทั้งหมด ไม่ทราบรายชื่อคุณครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง ไม่ทราบการใช้ห้องเรียนแต่ละรายวิชา ไม่ทราบรายชื่อครูผู้สอนแต่ละวิชา ไม่ทราบห้องเรียนแต่ละวิชา บุคลากร ครุภัณฑ์ ห้องสมุดแผนก รายวิชา

4 วิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ์ ห้องสมุดแผนก รายวิชา

5 ฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
1. วิเคราะห์ปัญหา ไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ ไม่ทราบคำอ่าน ไม่ทราบคำศัพท์ เก็บคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย สืบค้น ตามคำศัพท์ ตามความหมาย รายงาน คำศัพท์แยกตามตัวอักษร

6 ภาระงาน 3.1 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
ให้นักศึกษาเลือกระบบงาน 1 ระบบ และวิเคราะห์ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 8 ขั้นตอน คะแนนเต็ม 20 คะแนน รายการประเมิน ระบบงานน่าสนใจ วิเคราะห์ตามขั้นตอนได้ถูกต้อง 8 ขั้นตอน

7 9.ให้วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
1 วิเคราะห์ปัญหา 2 กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย (4 คะแนน) 3 กำหนดเอนทิตี้ /ตาราง 4 กำหนดแอทริบิว/ ฟิลด์ 5 กำหนดคีย์หลัก 6 กำหนดความสัมพันธ์ 7 ถูกต้องตามกฏนอร์มัลไลเซชั่น 8 กำหนดโครงสร้าง รายการประเมิน 3.2 1.มีชื่อระบบฐานข้อมูลมนูหลัก 2.เมนูเพิ่ม 3.เมนูสืบค้น 4.เมนูรายงาน 5.สืบค้นข้อมูลน่าสนใจ 4คะแนน 6.รายงานเป็นประโยชน์ 4คะแนน 7. รูปแบบการจัดตำแหน่งฟิลด์ 8. รูปแบบตัวอักษร/สี

8 ฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เก็บคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย สืบค้น ตามคำศัพท์ ตามความหมาย รายงาน คำศัพท์แยกตามตัวอักษร เก็บคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย สืบค้น ตามคำศัพท์ ตามความหมาย รายงาน คำศัพท์แยกตามตัวอักษร

9

10 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access การจัดเก็บข้อมูลโดยการนำเข้าไฟล์ Excel ตาราง การออกแบบหน้าจอ เมนูหลัก สืบค้น รายงาน การสืบค้น แบบสอบถาม กำหนดพารามิเตอร์ รายงาน แบบสอบถาม กำหนดค่า Like “a*“ eng Like "b*“

11 Docmd.openform “ชื่อฟอร์ม”
เปิดฟอร์มโดยคลิกขวาที่ปุ่ม >>สร้างเหตุการณ์ >ตัวสร้างโค้ดและเขียนคำสั่งตามตัวอย่าง คำสั่ง docmd.close Docmd.openform “ชื่อฟอร์ม” menu Docmd.openform “add” add mreport msearch

12

13 การเขียนโปรแกรมใน Microsoft Access
1. มาโคร 2. VBA คำสั่งในการเปิดฟอร์ม docmd.openform “add” “ ชื่อฟอร์ม”

14 การเขียนโปรแกรมด้วย VBA
Code ในการเปิดฟอร์ม

15

16

17 ค้นตามคำศัพท์ seng ค้นตามความหมาย sthai

18 ค้นตามความหมาย

19 คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A

20 คำสั่งเปิดรายงาน รูปแบบ DoCmd.OpenReport "A1", acViewReport


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google