งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
หน่วยนำเข้าข้อมูล แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด Keyboard เมาส์ Mouse ทำหน้าที่แทนแป้นพิมพ์ทำให้ใช้คอมพิวเตอร์ง่าย 2. หน่วยประมวลผลข้อมูล (CPU) หรือ หน่วยประมวลผลกลาง เป็นสมองของคอมพิวเตอร์ รวมอยู่กับเมนบอร์ด

2 3. หน่วยแสดงผลข้อมูล ประกอบไปด้วย
จอภาพ เครื่องพิมพ์

3 หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง
4. หน่วยบันทึกข้อมูล Memory ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อใช้งาน มี 2 ประเภท หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง

4 หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำหลัก
รอม (ROM) Read only Memory เป็นหน่วยความจำหลักที่ไม่ต้องการลบ หรือเปลี่ยนแปลงอีก ทำจากซิพ (Row chip) เป็นคำสั่งเริ่มต้นใช้งานเวลา เปิดเครื่อง แรม (RAM) Ramdom Access Memory เป็นหน่วยความจำหลักซึ่งสามารถลบได้ ใช้พักข้อมูลเพื่อ รอประมวลผล เมื่อไฟดับข้อมูลจะหายไป จะต้องหมั่นบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำสำรอง หรือฮาร์ดดิสก์เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

5 หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรอง
ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) ทำจากแผ่นพลาสติกเคลือบด้วยสารแม่เหล็กทรงกลมวางซ้อนกันหลายๆ ชั้น มีหน่วยนับเป็นกิกะไบต์เท่ากับ 1000 ล้านตัวอักษร บางเครื่องความจุ 160 กิกะไบต์ แผ่นดิสก์ (Diskette) ขนาด 3.5 นิ้ว ความจุ 1.44 mb ซีดีรอม CD-ROM หน่วยความจำแบบจานชนิดอ่านได้อย่างเดียว เก็บข้อมูลได้ประมาณ เมกกะไบต์ ดีวีดี (DVD) ใช้บันทึกภาพและเสียงขนาดใหญ่ ต้องการความละเอียดสูง เก็บข้อมูลได้มากกว่า ซีดี รอม 6-20 เท่า กิกะไบต์ แฟลชเมโมรี (flash menory) หรือ แฮนดีไดรฟ์ เป็นหน่วยความจำที่ทำด้วยแผงวงจรคล้ายกับหน่วยความจำแรม แต่สามารถบันทึกข้อมูล ลบ แก้ไข และบันทึกทับได้


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google