งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พอลเรอร์ (internet explover:IE) เป็นศูนย์รวมเครือข่ายระดับโลกโดยการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเข้าด้วยกันทำให้เกิดการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พอลเรอร์ (internet explover:IE) เป็นศูนย์รวมเครือข่ายระดับโลกโดยการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเข้าด้วยกันทำให้เกิดการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พอลเรอร์ (internet explover:IE) เป็นศูนย์รวมเครือข่ายระดับโลกโดยการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเข้าด้วยกันทำให้เกิดการสื่อสาร ซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลก

2 การใช้อินเทอร์เน็ต 1. ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ (ตัวอี) ที่เดสก์ท็อปหรือทาสก์บาร์ 2. คลิกที่ช่อง Address แล้วพิมพ์รายชื่อเว็บเพจ เช่น กูเกิ้ล 3. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ หรือ คลิกเมาส์ที่ GO

3 ส่วนประกอบของอินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์
เมื่อเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ (ตัวอี) ที่เดสก์ท็อปหรือทาสก์บาร์ แถบชื่อ แสดงชื่อเว็บเพจและโปรแกรมที่เรียกใช้งาน แถบเมนู แถบคำสั่งหลักเมื่อคลิกที่เมนูจะมีคำสั่งย่อยแสดงออกมา แถบเครื่องมือ บรรจุรูปภาพแทนคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ แถบชื่อเอกสาร แสดงแอดเดรสขอเว็บเพจ เมื่อพิมพ์แอดเดรสแล้ว คลิกที่ปุ่ม Go จะต่อเชื่อมไปยังเว็บเพจ

4 แถบเครื่องมือ Back ย้อนกลับไปแสดงเว็บเพจที่เรียกดูก่อนหน้านี้
Forward กลับไปแสดงเว็บเพจที่ดูมาก่อนหน้านี้ Stop หยุดโหลดเว็บเพจที่กำลังแสดง Refresh โหลเว็บเพจที่กำลังแสดงอยู่ใหม่ Home กลับไปที่เว็บเพจหลัก Search ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต Favorite แสดงรายชื่อเว็บเพจที่เก็บบันทึกไว้ Media แสดงเว็บเพจเกี่ยวกับมีเดีย เช่น ภาพยนต์และเพลง

5 แถบเครื่องมือ History เก็บรายชื่อเว็บเพจและไฟล์ที่เคยเปิดใช้มาก่อนโดยอัตโนมัติ Mail เรียกใช้คำสั่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีเมล์ Print พิมพ์เว็บเพจที่กำลังแสดงอยู่ออกทางเครื่องพิมพ์ Edit เปิดไฟล์เว็บเพจที่ใช้โปรแกรม Notepad Discuss เรียกใช้คุณสมบัติการค้นหาแบบออนไลน์ผ่านว็บ

6 การเปิดเว็บเพจ คลิกที่ช่อง Address แล้วพิมพ์รายชื่อเว็บเพจ เช่น เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Go หรือกดปุ่ม เอ็นเตอร์

7 การเชื่อมโยงเว็บเพจหรือลิงก์ Links
เลื่อนเมาส์ไปยังข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการลิงก์ เมาส์จะเปลี่ยนจากลูกศรเป็นรูป มือ ให้คลิกเมาส์ตรงนั้น ข้อความที่ลิงก์จะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีอื่น ลิงก์มีหลายแบบอาจเป็นการลิงก์ในเว็บไซต์เดียวกัน หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นก็ได้ เมื่อลิงก์เสร็จแล้วจะมีข้อความว่า Done ขึ้นที่แถบสถานะด้านซ้ายมือ

8 การเลือกภาษาและขนาดตัวอักษร
เมนู View คำสั่งย่อย Encoding เลือกภาษาเป็น Thai (Windows) ถ้าต้องการภาษาอื่น More.. กำหนดขนาดของฟอนต์ View Text Size Medium

9 การกำหนดหน้าแรกของเอกสาร
Tools Internet Options คลิกที่แถบ General เลือก Home page ช่อง Address เปลี่ยนเป็นเว็บเพจที่ต้องการ Apply

10 การค้นหาข้อมูลด้วย เสิร์ช เอ็นจิน (Search Engine)
เสิร์ช เอ็นจิน หมายถึง เครื่องมือในการค้นหา ในที่นี้เป็นการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมข้อมูลไว้สำหรับให้บริการค้นหา เช่น กูเกิ้ล โดย คลิกที่ช่อง Address แล้วพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา ลงในช่องสำหรับกรอกข้อความ คลิกที่ปุ่มค้นหาโดย Google

11 การบันทึกรูปภาพเก็บไว้ใช้งาน
คลิกขาวที่รูปภาพที่ต้องการเลือก คลิกที่คำสั่ง Save Picture As

12 การนำข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน
พิมพ์เข้าเว็บไซต์ พิมพ์คำว่า อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น คลิกที่ปุ่มค้นหาโดย Google คลิกที่หัวข้อที่ต้องการดูรายละเอียด เลือกข้อความ ที่ต้องการให้มีแถบสี คลิกที่เมนู Edit Copy เปิดโปรแกรม Microsoft Office Word คลิก Edit วาง

13 แบบทดสอบเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต
ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง เอ็กซ์พลอเรอร์มีหน้าที่อะไร ทูลบาร์ของเอ็กซ์พลอเรอร์มีอะไรบ้าง การกำหนดหน้าแรกของเว็บเพจ (Home) มีวิธีทำอย่างไร การค้นหาข้อมูลด้วย เสิร์ช เอ็นจิน (Search Engime) มีวิธีทำอย่างไร

14 ผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ให้บริการ คือที่ทำการไปรษณีย์เป็นผู้ส่งและรับจดหมายให้เรา ผู้ใช้งาน คือ ตัวเรา จะต้องมีที่อยู่ของตนเองกับผู้ให้บริการนั้นๆ ซึ่งสามารถขอได้ฟรีหลายที่ การขอที่อยู่เรียกว่า อีเมล์แอดเดรส ( Address) เรียกสั้นๆ ว่า อีเมล์ ( ) เว็บไซต์ที่ให้บริการ gmail.com

15 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Web Forum)
เป็นการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่คล้ายกับการเขียนข้อความไว้บนกระดาน เพื่อให้กลุ่มคนที่ต้องการจะสื่อสารกันมาอ่าน และเขียนโต้ตอบกันได้


ดาวน์โหลด ppt การใช้อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พอลเรอร์ (internet explover:IE) เป็นศูนย์รวมเครือข่ายระดับโลกโดยการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเข้าด้วยกันทำให้เกิดการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google