งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
โอ๊ย...ปวดหัว

2 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว จุดประสงค์การเรียนรู้ ทดสอบการตอบสนองของอวัยวะในร่างกายได้ อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบของมนุษย์ ได้ อธิบายความแตกต่างของพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด และ พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ เสนอแนะและรณรงค์เรื่องการเคารพกฎจราจร และการ ขับขี่รถบนถนนให้ปลอดภัย โดยเชื่อมโยงระบบ ประสาทได้ 2

3 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว Engage ภาพผู้ป่วย ภาพการเกิดอุบัติเหตุ คนล้มหัวฟาดพื้น ซึ่งเกิดขึ้นนอกห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยมีอาการ เดินเซทรงตัวไม่ได้ ตาพร่ามัว ปวดหัวอย่างรุนแรง เมื่อใช้ไฟฉายส่องที่ตาดำ พบว่ารูม่านตาไม่หรี่ลง 3

4 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว เกิดเหตุฉุกเฉิน!!! Engage กลุ่มนักศึกษาแพทย์ ผู้ป่วย ผู้ป่วยมีอาการ เดินเซทรงตัวไม่ได้ ตาพร่ามัว ปวดหัวอย่างรุนแรง เมื่อใช้ไฟฉายส่องที่ตาดำ พบว่ารูม่านตาไม่หรี่ลง พวกเราต้องช่วยกันทดสอบหาสาเหตุว่า ผู่ป่วยได้รับการกระทบกระเทือนที่ส่วนใดของอวัยวะของร่างกายแล้วคนปกติจะตอบสนองต่อไฟเมื่อถูกส่องตาอย่างไร เราไปทำการทดสอบกันดีกว่า เป็นภาพที่สถานการณ์ที่สืบเนื่องมาจาก หน้าที่ 3 และกลุ่มนักศึกษาแพทย์มาพบ และทำการสอบถามอาการพร้อมที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยจะทำการโยงเข้ากิจกรรมเร้าความสนใจ คือ ร้องเพลงทดสอบการตอบสนองของตนเอง 4

5 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว เราลองมาทดสอบความไวของสมองก่อนนะคะ Engage ภาพกลุ่มนักศึกษาแพทย์ หาคนจับไม้บรรทัดไว้ อย่าจับแต่ให้นิ้วโป้งอยู่ที่เลข 0 หลังจากนั้นให้คนจับปล่อยไม้ โดยที่ไม่ต้องบอกผู้ทดสอบ ผู้ทดสอบต้องรีบจับไม้ให้เร็วที่สุด ทำกิจกรรมเร้าความสนใจ คือ ร้องเพลง เจ้าดอกลั่นทม(invert) โดยทำท่าประกอบตามเพลง พร้อมทำท่าประกอบปกติและท่าที่ invert ผกผันกับท่าทางปกติ ตำแหน่งไม้บรรทัดที่จับได้จะบอกความไวของสมอง 5

6 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
Explore I เมื่อทำการตรวจสอบเบื้องต้นกันแล้ว ต่อไปเราจะทำการตรวจสอบระบบประสาทซึ่งเรามีอุปกรณ์ให้ดังนี้ค่ะ กลุ่มนักศึกษาแพทย์ นักเรียนเตรียมพร้อมในการที่จะทำกิจกรรมที่ 5.1 เพื่อตรวจสอบระบบประสาทซึ่งรายละเอียดอยู่ในใบกิจกรรม ss1 SS1 6

7 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
Explain I เมื่อตรวจสอบการรับรู้ของอวัยวะรับสัมผัสเรียบร้อยแล้ว ขณะทำการตรวจสอบ พวกเธอสามารถตอบสนองต่อวัตถุที่นำมาทดสอบได้อย่างไร มีอวัยวะส่วนใดที่เป็นศูนย์กลางการสั่งการและทำให้เกิดการตอบสนองนั้นได้ การตอบสนองต่อวัตถุของแต่ละคน เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร SS1 7

8 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว นี่คือ..อวัยวะรับสัมผัสที่พวกเธอได้ใช้ในการทำกิจกรรมที่ผ่านมา Explain I อธิบายเรืองอวัยวะรับสัมผัส ให้ต่อเนื่องกับกิจกรรม SS1 8

9 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว Explain I อธิบายวงจรรีเฟล็กซ์ ซึ่งจะมีคำถามแทรกอยู่ในใบงาน ss1 เกี่ยวกับรีเฟล็กซ์ แผนภาพอธิบายการเกิดการตอบสนองนี้ เรียกว่า รีเฟลกซ์ ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายพ้นจากอันตรายโดยที่มีศูนย์กลางการสั่งการที่ไขสันหลัง SS1 9

10 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
Explore II อวัยวะที่เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการรับรู้และตอบสนอง ก็คือ สมอง พวกเธอรู้อะไรเกี่ยวกับสมองบ้าง? สมองมีกี่ส่วน ประกอบด้วยอะไรบ้าง? แต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร? ใบกิจกรรม ss2 Thinking cap เป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างโมเดลของสมองอย่างง่ายโดยใช้หมวกแทนกะโหลกศีรษะและแบ่งพื้นที่ส่วนต่างๆของสมองให้ชัดเจน เรามาเล่นเกมส์ เพื่อหาคำตอบเหล่านี้กันเถอะ SS2 10

11 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
สมอง มีกี่ส่วน และแต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไร Explain II พวกเธอคิดว่าในสมองและไขสันหลังของเรา มีอะไรอยู่ข้างใน นักวิทยาศาสตร์มีการค้นพบมาแล้วว่า ในสมองและไขสันหลังของเรา มีสิ่งที่เรียกว่า เซลล์ประสาทอยู่ อธิบายเพิ่มเติมจากกิจกรรมจาก 5.2 โดยเชื่อมโยงกับตัวเซลล์ ภาพเซลล์ประสาท SS2 11

12 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
Elaborate การตอบสนองของร่างกายในขณะที่เราถูกเคาะหัวเข่า จัดเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมแบบรีเฟล็กซ์ พวกเราคิดว่า มีพฤติกรรมอย่างอื่นอีกหรือไม่ เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนลองยกตัวอย่างพฤติกรรมอื่นๆของพฤติกรรมทั้งสองประเภท SS3 12

13 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
Elaborate พวกเราคิดว่า วินัยจราจรที่รณรงค์ เรื่องของการขับขี่ปลอดภัย มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนเรื่องระบบประสาทที่ผ่านมาอย่างไร เปิดไฟ ใส่หมวก เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่ ง่วงนัก พักงีบ ขับไม่โทร ขั้นขยาย เป็นการนำวิดิโอคลิปทั้ง 4 สโลแกน เปิดเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงวินัยจราจรและมีความคิดเชื่อมโยงกับระบบประสาทและการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งนักเรียนจะได้ดูคลิปพร้อมกันทั้งห้อง SS4 13

14 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว Evaluate จากการตรวจอาการผู้ป่วย และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบประสาท พวกเธอได้ผลการวินิจฉัยได้ว่าอย่างไร หลังจากที่พวกเธอได้ผ่านการฝึกงานในห้องฉุกเฉินมาแล้วระยะหนึ่ง และได้ศึกษาระบบร่างกายต่างๆแล้ว ฉันอยากให้พวกเธอจับกลุ่มกันเพื่อทำโปสเตอร์นำเสนอโครงสร้างและหน้าที่ของระบบร่างกาย รวมถึงการสังเกตตนเองหากเกิดความผิดปกติขึ้นกับระบบนั้นๆโดยแยกเป็นระบบต่างๆ กลุ่มละ 1 ระบบ โปสเตอร์นี้จะถูกนำเสนอในวันส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลเรา เพื่อให้บุคคลที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป การประเมิน เพื่อตรวจสอบผลการวินิจฉัยของนักเรียน (ผลการทำกิจกรรม) SS5 14

15 รายละเอียดสำหรับการติดต่อ:
ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว รายละเอียดสำหรับการติดต่อ: สถาบันวิทยาศาสตร์ สวก. สพฐ.


ดาวน์โหลด ppt ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google