งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand www.spa.ac.th
QUIZ 10 on gg earth52 BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand

2 ข้อ 1. ภาพใดไม่ได้แสดงพิกัดภูมิศาสตร์ ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา
ข้อ 1. ภาพใดไม่ได้แสดงพิกัดภูมิศาสตร์ ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

3 ข้อ 2. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลกบริเวณขั้วโลกเหนือ ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา
ข้อ 2. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลกบริเวณขั้วโลกเหนือ ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

4 ข้อ 3. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลกบริเวณทวีปแอฟริกา ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา
ข้อ 3. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลกบริเวณทวีปแอฟริกา ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

5 ข้อ 4. ภาพใดแสดงเส้นเขตวัน ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา
ข้อ 4. ภาพใดแสดงเส้นเขตวัน ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

6 ข้อ 5. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลกบริเวณทวีปออสเตรเลีย ก. ภาพซ้าย ข.ภาพขวา
ข้อ 5. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลกบริเวณทวีปออสเตรเลีย ก. ภาพซ้าย ข.ภาพขวา

7 ข้อ 6. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลกบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา
ข้อ 6. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลกบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

8 ข้อ 7. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลกบริเวณทวีปเอเชีย ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา
ข้อ 7. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลกบริเวณทวีปเอเชีย ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

9 ข้อ 8. ภาพใดแสดงพื้นผิวซีกโลกเหนือมากกว่าซีกโลกใต้ ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

10 ข้อ 9. ภาพใดแสดงเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา
ข้อ 9. ภาพใดแสดงเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

11 ข้อ 10. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลกบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา
ข้อ 10. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลกบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

12 ดูดีดี ก. ภาพซ้าย เป็นคำตอบสุดท้าย ทุกข้อ ค. ร๊. า
ดูดีดี ก.ภาพซ้าย เป็นคำตอบสุดท้าย ทุกข้อ ค.ร๊.า.บ เรียนให้สนุก เป็นสุขเมื่อเรียนรู้ จากครูแป้น ส.ภ. ตรัง


ดาวน์โหลด ppt BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google