งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช กิจกรรมและผลงาน ประจำเดือน ก.พ.๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช กิจกรรมและผลงาน ประจำเดือน ก.พ.๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช กิจกรรมและผลงาน ประจำเดือน ก.พ.๕๗

2 เมื่อ ๓ ก.พ.๕๗ รพ.ค่ายเม็งรายฯ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ เอช๑ เอ็น๑ ให้กับกำลังพล จทบ.ช.ร. ณ ศาสนสถาน จทบ.ช.ร.

3 เมื่อ ๓ ก.พ.๕๗ รพ.ค่ายเม็งรายฯ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ เอช๑ เอ็น๑ ให้กับกำลังพล ร.๑๗ พัน.๓ ณ ห้องอบรม ร.๑๗ พัน.๓

4 เมื่อ ๖ ก.พ.๕๗ รพ.ค่ายเม็งรายฯ บริการทางทันต กรรมให้กับเด็กนักเรียนวัดห้วยปลากั้ง ณ แผนกทันตกรรม รพ.ค่ายเม็งรายฯ

5 เมื่อ ๖ ก.พ.๕๗ รพ.ค่ายเม็งรายฯ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคมือเท้าปาก ให้กับเด็กนักเรียน รร.อนุบาลกองทัพบกอุปถัมภ์ฯ

6 เมื่อ ๑๑ ก.พ.๕๗ ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ ๗๗ ปี ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

7 เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๗ รพ.ค่ายเม็งรายฯ จัดเจ้าหน้าที่เยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมกับมอบยาเวชภัณฑ์ ณ บ้านแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จว.ช.ร.

8 เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๗ รพ.ค่ายเม็งรายฯ ร่วมกับ แม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓ จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นใจสายใยแม่บ้านกำลังพล ให้กับครอบครัวกำลังพลค่ายเม็งรายมหาราช ณ สโมสรค่ายเม็งรายมหาราช

9 เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๗ รพ.ค่ายเม็งรายฯ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพปากและฟันให้กับเด็กนักเรียน รร.อนุบาลกองทัพบกอุปถัมภ์ฯ

10 เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๗ รพ.ค่ายเม็งรายฯ จัดเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเด็กไทยไม่อ้วนให้กับเด็กนักเรียน รร.อนุบาลกองทัพบกอุปถัมภ์ฯ

11 เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๗ รพ.ค่ายเม็งรายฯ ร่วมกับ ฉก.ม.๓ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ บ้านม้ง ๙ หลัง ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

12 ( ๑ – ๒๘ ก.พ.๕๗ ) การบริการทางการแพทย์ คนไข้นอก กำลังพล ๖๘๒ ราย
คนไข้นอก กำลังพล ๖๘๒ ราย ครอบครัว ๔๖๔ ราย ประชาชน ๒,๕๐๖ ราย รวม ๓,๖๕๒ ราย คนไข้ใน กำลังพล ๑๗ ราย ครอบครัว ๑๒ ราย ประชาชน ๑๘ ราย รวม ๔๗ ราย

13 สถิติการเสียชีวิต (๑ – ๒๘ ก.พ.๕๗) ครอบครัว - ราย ประชาชน - ราย
กำลังพล ราย ครอบครัว ราย ประชาชน ราย รวม ราย

14 ขอได้รับการขอบคุณจาก โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
จบการนำเสนอ ขอได้รับการขอบคุณจาก โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช


ดาวน์โหลด ppt รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช กิจกรรมและผลงาน ประจำเดือน ก.พ.๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google