งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดในการผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดในการผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดในการผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
โดยคุณวิชัย ประกอบทรัพย์ เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด

2 ปรัญชาในการทำงาน (การดำเนินชีวิต)
จะเรียนรู้ทุกเรื่องก่อนคิด จะคิดทุกเรื่องก่อนทำ จะไม่ทำทุกเรื่องที่คิด

3 เป้าหมายการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก
ต้องมีการควบคุมการผลิตให้ตรงตามมาตราฐาน GAP มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีการสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้า (จากตรารับรอง หรือ ยี่ห้อ)

4 หลักการผลิต ไม้ผลให้สำเร็จและมีคุณภาพ
หลักการผลิต ไม้ผลให้สำเร็จและมีคุณภาพ เข้าใจพืช เข้าใจสาร เข้าใจสิ่งแวดล้อม เข้าใจคน

5 แผนการผลิต สิ่งที่ต้องมีประกอบด้วย ข้อมูลการตลาด
ข้อมูลเบื้องต้นของตนเอง ข้อมูลรวม

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 บัตรแสดงข้อมูลบันทึกระยะการผลิต

17

18 20 พ.ย.2551

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 มังคุด 29 เมษายน 2550 สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด (กระทิง) ใบสั่งซื้อสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ : GAP No : 1/27 วันที่ 29/04/2007 ผู้ส่งสินค้า (156) นางสาวิตรี ประกอบทรัพย์ โทรศัพท์ - รหัสสินค้า ชื่อสินค้า กก. เศษ กิโ,กรัม ราคา @ จำนวนเงิน มัน ,000.00 มันเล็ก ,545.00 กากใหญ่ มันหูแดง ,040.00 ตกไซร์ ,548.00 ดอก มันจิ๋ว ,35.50


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดในการผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google