งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยอดรถ V-Star ครั้งที่ 6 จาก ชพส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยอดรถ V-Star ครั้งที่ 6 จาก ชพส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ยอดรถ V-Star ครั้งที่ 6 จาก ชพส.
ลำดับ ภาค รวม 1 กทม. 118 2 กลาง 749 3 ตะวันตก 226 4 ตะวันออก 347 5 ใต้ 225 6 เหนือ 655 7 อีสาน 1,106 3,426

3 ลานจอดรถบัส V-star ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 55
คลอง 4 คลอง 2 จุดลงทะเบียนรถบัส 2 ถนนสีขาว P32 P11 P13 จอดพัก กทม. รอบ1 (หน้าเจดีย์) กลาง รอบสอง อีสาน P21 อีสาน ตะวันตก กลาง P40 ชานชาลาลงรถบัส 3 กลาง P20 47 ไร่ P31 ขนส่ง วัดกลางคลองสาม จอดพักภาคอีสาน รอบ2 (P11,P13) คลอง 3 ชานชาลาลงรถบัส 2 รอบสอง P6 กทม ตก ใต้ เหนือ เหนือ รถส่วนบุคคล P5 ชานชาลาลงรถบัส 1 จอดพักภาคเหนือ รอบ1 และรอบ2 (P6) P30 P3 ออก รถบัสกลับรถไฟ P2 ออก P1 จอดพักภาคใต้ รอบ2 (P6) จุดลงทะเบียนรถบัส 1 จอดพักภาคตะวันตก รอบ1 (P11)

4 เส้นทางรถบัส V-Star เข้าวัดพระธรรมกาย
2. ทางเข้าประตู 8 กลางคืน ภาคอีสาน กลางวัน ภาคกลาง ตะวันตก 2 วัดพระธรรมกาย ถนนตัดใหม่ 3 1 1. ทางเข้าประตู 7 กลางคืน ภาคเหนือ ภาคใต้ กลางวัน อีสาน กทม. 3. ทางเข้าจากมอเตอร์เวย์ กลางวัน ภาคตะวันออก

5 เวลาเปิดจุดลงทะเบียนรถบัส
คลอง 2 จุดลงทะเบียนรถบัส2 วันที่ 28 ม.ค. 55 เวลา น น. กลาง P14 ถนนสีขาว P11 กลาง P32 ตก P13 อาคาร60ปีฯ อีสาน ตก กลาง ทางเดินกลับภาคอีสาน P40 กลาง อีสาน P20 มหาธรรมกายเจดีย์ P31 สถานีขนส่งสินค้า คลองหลวง วัดกลางคลองสาม คลอง 3 คลอง 4 เหนือ กทม P6 กทม เหนือ วันที่ 27 ม.ค. 55 เวลา น น. สภาธรรมกายสากล P5 เหนือ P3 ออก P30 ออก P2 P1 เหนือ จุดลงทะเบียนรถบัส1 ถ.คลองหลวง สภ.คลองหลวง

6 เวลาเปิดจุดชานชาลา ส่งนักเรียนลงรถบัส
คลอง 2 กลาง P14 ถนนสีขาว P11 กลาง P32 P13 อาคาร60ปีฯ ตก อีสาน กลาง ทางเดินกลับภาคอีสาน ชานชาลา3 P40 กลาง วันที่ 28 ม.ค. 55 เวลา น น. ใต้. P20 ตก P31 กลาง สถานีขนส่งสินค้า คลองหลวง วัดกลางคลองสาม กทม. คลอง 3 ชานชาลา2 มหาธรรมกายเจดีย์ คลอง 4 กทม กทม ปทุม P6 กทม กทม สภาธรรมกายสากล P5 ออก ชานชาลา1 วันที่ 27 ม.ค. 55 เวลา น. P3 ออก P30 ออก P2 P1 เหนือ ถ.คลองหลวง สภ.คลองหลวง

7 ขั้นตอนการลงทะเบียนรถบัส
คลอง 2 จุดลงทะเบียนรถบัส2 1.รถบัสจอดที่จุดลงทะเยียน 2.อาจารย์ยื่นเอกสาร C7 3.เจ้าหน้าที่ คีย์ข้อมูลตามเอกสาร C7 4. เจ้าหน้าที่ปริ๊นท์ใบเสร็จให้อาจารย์ 5.เจ้าหน้าที่แจกข้าวให้สารถีรถบัส 6.รถบัสวิ่งไปส่งนักเรียนที่ชานชาลาลงรถบัส ตก กลาง P14 ถนนสีขาว P11 กลาง P32 ตก P13 อาคาร60ปีฯ อีสาน กลาง ทางเดินกลับภาคอีสาน P40 กลาง ใต้. P20 ตก มหาธรรมกายเจดีย์ P31 กลาง สถานีขนส่งสินค้า คลองหลวง วัดกลางคลองสาม กทม. คลอง 3 คลอง 4 กทม กทม P6 กทม กทม สภาธรรมกายสากล P5 ออก P3 ออก P30 ออก P2 P1 เหนือ จุดลงทะเบียนรถบัส1 ถ.คลองหลวง สภ.คลองหลวง

8 ตัวอย่างเอกสาร C7 แก้แล้ว

9 แก้แล้ว สรุปทางเข้าวัดพระธรรมกาย ทางเข้า 27 ม.ค. 55 28 ม.ค. 55 ประตู 7
เหนือ ใต้ กทม อีสาน ประตู 8 อีสาน กลาง ตะวันตก อีสาน บุรีรัมย์ สุรินทร์ มอเตอร์เวย์ สะพานธรรมวิถี2 ตะวันออก แก้แล้ว สรุปการลงรถที่ชานชาลา จุดลงรถ 27 ม.ค. 55 28 ม.ค. 55 ชานชาลา 1 ข้างวิหารหลวงปู่ ทุกภาค เหนือ ตะวันออก ชานชาลา 2 คอร์4 หน้าเจดีย์ อีสาน กทม ใต้ (และรถที่เข้าผิดประตูทั้งหมด) ชานชาลา 3 คอร์ 14 หน้าอาคาร 60 ปี กลาง ตะวันตก บุรีรัมย์ สุรินทร์

10 ขยายจุดชานชาลา1 เหนือ ม.บรรลุธรรม ชานชาลา 1 ส่งนักเรียน

11 ขยายจุดชานชาลา2 ชานชาลา 2 ส่งนักเรียน แก้แล้ว เหนือ เหนือ

12 ขยายจุดชานชาลา3 ชานชาลา 3 ส่งนักเรียน ยังไม่ได้แก้

13 และส่งนักเรียนที่ชานชาลาลงรถแล้ว ให้รถบัสวิ่งเข้าลานจอดตามป้ายนำทาง
เมื่อรถบัสลงทะเบียน และส่งนักเรียนที่ชานชาลาลงรถแล้ว ให้รถบัสวิ่งเข้าลานจอดตามป้ายนำทาง

14 เมื่อจุดลงทะเบียนและจุดชานชาลาลงรถไม่มีรถบัสเข้าแล้ว ( เวลา 12.30 น. )
จะย้ายรถบัส กลับมาจอดที่ลาน P11 P13 และ ลานทางเข้า5

15 แผนการย้ายรถบัส รอบ 1 เวลา 12.30น. 1.กทม. 2.ภาคตะวันตก 3.ภาคเหนือ
1.กทม ภาคตะวันตก 3.ภาคเหนือ คลอง 2 คลอง 4 ถนนสีขาว P32 P11 P13 จอดพัก กทม. รอบ1 (หน้าเจดีย์) กลาง P21 อีสาน ตะวันตก กลาง P40 กลาง P20 47 ไร่ P31 อีสาน วัดกลางคลองสาม จอดพักภาคอีสาน รอบ2 (P11,P13) คลอง 3 รอบสอง กทม ตก ใต้ รถส่วนบุคคล เหนือ จอดพักภาคเหนือ รอบ1 และรอบ2 (P6) P30 ออก ออก เหนือ จอดพักภาคใต้ รอบ2 (P6) จอดพักภาคตะวันตก รอบ1 (P11)

16 เมื่อพิธีเสร็จสิ้น (18.00 น.)
1.นักเรียนที่กลับรอบแรก จะเดินไปขึ้นรถบัสในลานจอด 2.นักเรียนที่กลับรอบสอง จะทำกิจกรรมรอในพื้นที่ 3.นักเรียนที่พักค้างจะเข้าที่พักค้าง

17

18 P32 P21 P31 วัดกลางคลองสาม ภาคกลาง P20

19 เส้นทางรถสองแถว ส่งนักเรียนภาคเหนือ ไปลานจอด P30
สภาธรรมกายสากล ศูนย์พยาบาล หอฉัน อาคาร100ปีฯ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี สนง.ใหญ่ P30

20 แผนการย้ายรถบัส รอบ2 เวลา 21.00 น. 1.ภาคอีสาน 2.ภาคใต้ 3.ภาคเหนือ
แผนการย้ายรถบัส รอบ2 เวลา น. 1.ภาคอีสาน 2.ภาคใต้ 3.ภาคเหนือ คลอง 2 คลอง 4 ถนนสีขาว P32 P11 P13 P21 อีสาน อีสาน P40 กลาง P20 47 ไร่ P31 ขนส่ง วัดกลางคลองสาม จอดพักภาคอีสาน รอบ2 (P11,P13) คลอง 3 ตก ใต้ ใต้ P6 รถส่วนบุคคล เหนือ P30 จอดพักภาคใต้ รอบ2 (P6) จอดพักภาคตะวันตก รอบ1 (P11)

21 เส้นทางรถบัส ขาออก รอบ1 เวลา 18.30 น. – 21.00 น.
เส้นทางรถบัส ขาออก รอบ1 เวลา น. – น. ถนนสีขาว ตะวันตก P11 P13 กลาง P32 P40 อีสาน ตก กลาง กลาง P20 47 ไร่ อีสาน P31 ขนส่งฯ คลอง 3 กทม ตก เหนือ P6 รถส่วนบุคคล รถไฟ ออก

22 เส้นทางรถบัส ขาออก รอบ2 เวลา 22.00 น. – 24.00 น.
เส้นทางรถบัส ขาออก รอบ2 เวลา น. – น. ถนนสีขาว P11 P13 อีสาน อีสาน กลาง ขนส่งฯ คลอง 3 ตก ใต้ ใต้ P6 เหนือ รถส่วนบุคคล

23 เส้นทางระบายรถออกงาน V-star
24กม. เส้นทางระบายรถออกงาน V-star 10กม. 20กม. 6กม.

24 อนุโมทนาบุญ...สาธุ


ดาวน์โหลด ppt ยอดรถ V-Star ครั้งที่ 6 จาก ชพส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google