งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เปิดเครื่อง-ปิดเครื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เปิดเครื่อง-ปิดเครื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เปิดเครื่อง-ปิดเครื่อง
นลัทพร สินธุวัต 12 นิติรัฐ สิทธิชัยวงค์ 14 นิรุจน์ ชนะดวงดี 15 ปิ่นสุดา ไชยวงค์ 21 ต.วศ 1บี

2 วันที่และเวลาแสดงไม่ถูกต้อง
- รีเซ็ทวันที่และเวลาที่ control panel วันที่และเวลาแสดงไม่ถูกต้อง

3 หน่วยความจำเหลือน้อย
เพิ่มหน่วยความจำ ลบสิ่งที่ไม่ได้ใช้งาน หน่วยความจำเหลือน้อย

4 - ปิดเครื่องโดยการกดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้
คอมพิวเตร์ค้าง

5 คอมพิวเตอร์ไม่อ่านแผ่นซีดี
ตรวจสอบความถูกต้องชนิดของแผ่นดิสก์ ตรวจสอบว่าแผ่นซีดีได้ลงไดรฟ์อย่าง ถูกต้อง ตรวจสอบสภาพของแผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์ไม่อ่านแผ่นซีดี

6 - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
พบไวรัสบนฮาร์ดไดฟ์

7 เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน
ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับ เต้าเสียบ และเปิดเครื่องอยู่ ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเครื่องพิมพ์เชื่อม ต่อไปยังพอร์ต usb ของระบบ เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน

8 เสียงคอมไม่มี ตรวจสอบระดับเสียงจากไอคอนบน หน้าจอ
- ถ้าเชื่อมต่อ หูฟัง ลำโพง จากภายนอก ลำโพงภายในจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ เสียงคอมไม่มี

9 คอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองต่อแป้นพิมพ์และเมาส์
ตรวจสอบว่าคอมอาจอยู่ในโหมด stanby โดยให้กดที่ปุ่มเพาร์ปุ่มไดก็ได้ ระบบค้าง ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ให้ คอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองต่อแป้นพิมพ์และเมาส์


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เปิดเครื่อง-ปิดเครื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google