งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิกเมาส์ เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นที่สัมมาฯ มี 9 รูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิกเมาส์ เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นที่สัมมาฯ มี 9 รูป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลิกเมาส์ เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นที่สัมมาฯ มี 9 รูป
ตลาดบางพระ อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทะเล ถนนสุขุมวิท เขาฉลาก ถนนทางด่วน คลิกเมาส์ เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นที่สัมมาฯ มี 9 รูป

2 อ่างเก็บน้ำบางพระ ที่ดินสัมมาชีวศิลป ส่วนอ่างเก็บน้ำ

3 อ่างเก็บน้ำบางพระ หมู่บ้าน ที่ดินจำนวน 57 ไร่ ส่วนอ่างเก็บน้ำ

4 อ่างเก็บน้ำบางพระ หมู่บ้าน ถนนภายในพื้นที่ ประตูหน้า ส่วนอ่างเก็บน้ำ
ด้านซ้ายถนน ให้เป็นพื้นที่โรงเรียน หมู่บ้าน ถนนภายในพื้นที่ ประตูหน้า พื้นที่โรงเรียน ส่วนอ่างเก็บน้ำ

5 อ่างเก็บน้ำบางพระ หมู่บ้าน ถนนภายในพื้นที่ ประตูหน้า ส่วนอ่างเก็บน้ำ
ด้านซ้ายถนน ให้เป็นพื้นที่โรงเรียน หมู่บ้าน ถนนภายในพื้นที่ ประตูหน้า พื้นที่โรงเรียน ส่วนอ่างเก็บน้ำ พื้นที่บ้านพักรับรอง และสำนักสงฆ์

6 พื้นที่โครงการแบ่งสร้างบ้านชุมชน
อ่างเก็บน้ำบางพระ ด้านซ้ายถนน ให้เป็นพื้นที่โรงเรียน หมู่บ้าน ถนนภายในพื้นที่ ประตูหน้า พื้นที่โรงเรียน ส่วนอ่างเก็บน้ำ พื้นที่บ้านพักรับรอง และสำนักสงฆ์ พื้นที่โครงการแบ่งสร้างบ้านชุมชน

7 พื้นที่ส่วนกลางเพื่อพัฒนาทั่วไป
อ่างเก็บน้ำบางพระ ด้านซ้ายถนน ให้เป็นพื้นที่โรงเรียน หมู่บ้าน ถนนภายในพื้นที่ ประตูหน้า พื้นที่โรงเรียน พื้นที่ส่วนกลางเพื่อพัฒนาทั่วไป ส่วนอ่างเก็บน้ำ พื้นที่บ้านพักรับรอง และสำนักสงฆ์ พื้นที่โครงการแบ่งสร้างบ้านชุมชน

8 อ่างเก็บน้ำบางพระ จบภาพพื้นที่ คลิกกลับข้อมูล ส่วนอ่างเก็บน้ำ

9 จบภาพพื้นที่ คลิกกลับข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt คลิกเมาส์ เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นที่สัมมาฯ มี 9 รูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google