งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาโลโก เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถลองผิดลองถูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาโลโก เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถลองผิดลองถูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาโลโก เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถลองผิดลองถูก เรียนรู้โดยการทดลองทำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดการเรียนรู้ การค้นพบภาษาโลโกพัฒนาโดย Papert และคณะจาก MIT เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมและสั่งการคอมพิวเตอร์ แทนการให้ผู้เรียนทำตามคำสั่งที่มีผู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้ ตัวแปลภาษาโลโกที่น่าสนใจคือ MSW Logo

2 กรณีศึกษาการแก้ปัญหา
ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยภาษาโลโก ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนในการแก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการแก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบและปรับปรุง

3 มาทำความรู้จักกับส่วนประกอบบนหน้าต่างโปรแกรมโลโก โดยการเปรียบเทียบภาพบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์กับภาพตัวอย่างข้างล่างนี้

4 ตัวอย่าง : ลักษณะการเคลื่อนที่และหันหัวของเต่า
ตัวอย่าง  : ลักษณะการเคลื่อนที่และหันหัวของเต่า เต่าจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลย  ถ้าไม่มี C.A.R. ซึ่งมีความหมายดังนี้   ตัวย่อ คำเต็ม ความหมาย C Command คำสั่งทำอะไร A Argument ทำเท่าไร R Return หรือ Enter คำสั่งลงมือทำ

5 คำสั่งเบื้องต้นง่าย ๆ สำหรับการเคลื่อนที่และหันหัวของเต่า
                             คำสั่ง ความหมาย FORWARD a เดินหน้า a หน่วย RIGHT m หันขวา m องศา  BACK b ถอยหลัง b หน่วย LEFT n หันซ้าย n องศา

6

7 รูปแบบการสั่งเต่าเคลื่อนที่และหันหัวเต่า
1) สั่งเต่าเดินหน้า 50 ก้าว

8 2) สั่งเต่าถอยหลัง 50 ก้าว

9 3) สั่งเต่าหันซ้าย 90 องศา

10 4) สั่งเต่าหันขวา 90 องศา

11 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt ภาษาโลโก เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถลองผิดลองถูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google