งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ Excel เพื่อการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ Excel เพื่อการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ Excel เพื่อการทำงาน
ผู้บรรยาย Suriyen Deangtongdee

2 Topic ทบทวนและแนะนำ Excel สิ่งใหม่ใน Excel 2010 Excel for Marketing
Topic ทบทวนและแนะนำ Excel สิ่งใหม่ใน Excel 2010 Excel for Marketing Excel for HR Excel for Accounting Pivot Table

3 ทบทวน Excel ทบทวนและแนะนำ Excel

4 ทบทวน Excel ความแตกต่างระหว่าง Excel ในแต่ละ Version Ribbon Format
ทบทวน Excel ความแตกต่างระหว่าง Excel ในแต่ละ Version Ribbon Format Worksheet

5 ทบทวน Excel ความแตกต่างระหว่าง Excel 2007 และ 2010 Excel 2013
ทบทวน Excel ความแตกต่างระหว่าง Excel 2007 และ 2010 More Powerful Computing Better Charts Improved Functions and Algorithms More Powerful Data Analytics Excel 2013

6 สิงใหม่ใน Excel 2010 สร้างแผนภูมิข้อมูลไว้ในเซลล์เดียว

7 สิงใหม่ใน Excel 2010 มุ่งเข้าหาจุดข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว
สิงใหม่ใน Excel 2010 มุ่งเข้าหาจุดข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว

8 สิงใหม่ใน Excel 2010 เข้าถึงกระดาษค านวณของคุณได้จากทุกที่
สิงใหม่ใน Excel 2010 เข้าถึงกระดาษค านวณของคุณได้จากทุกที่ เชื่อมต่อ แบ่งปัน และท างานร่วมกัน

9 สิงใหม่ใน Excel 2010 เพิ่มความซับซ้อนให้กับงานน าเสนอข้อมูลเชื่อมต่อ แบ่งปัน และท างานร่วมกัน

10 สิงใหม่ใน Excel 2010 ใช้ประโยชน์จาก PivotChart ที่เป็นแบบโต้ตอบและไดนามิกมากขึ้น

11 สิงใหม่ใน Excel 2010 ท างานต่างๆ ได้รวดเร็ว และง่ายขึ้น
สิงใหม่ใน Excel 2010 ท างานต่างๆ ได้รวดเร็ว และง่ายขึ้น

12 สิงใหม่ใน Excel 2010 ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่สูงขึ้นในการสร้างกระดาษค านวณที่มีขนาดใหญ่และ ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประกาศและใช้งานร่วมกันผ่าน Excel Services

13 Excel for Marketing

14 Excel for Marketing CountIF()

15 Excel for HR ตารางเตือนวันครบกำหนดทดลองงาน =TODAY()
Excel for HR ตารางเตือนวันครบกำหนดทดลองงาน =TODAY() =AND( G3-F$1<=15,G3-F$1>0)

16 Excel for HR หาชั่วโมงการทำงาน กรณีเลิกงานหลังเที่ยงคืน
Excel for HR หาชั่วโมงการทำงาน กรณีเลิกงานหลังเที่ยงคืน เวลาเข้าทำงาน : วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 20:30 น. เวลาออก : วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 02:45 น. (ตีสอง สี่สิบห้านาที)

17 Excel for HR หาชั่วโมงการทำงาน กรณีเลิกงานหลังเที่ยงคืน
Excel for HR หาชั่วโมงการทำงาน กรณีเลิกงานหลังเที่ยงคืน เวลาเข้าทำงาน : วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 20:30 น. เวลาออก : วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 02:45 น. (ตีสอง สี่สิบห้านาที)

18 Excel for HR สูตรการคำนวณชั่วโมงเวลาทำงาน และคำนวณ OT
Excel for HR สูตรการคำนวณชั่วโมงเวลาทำงาน และคำนวณ OT ต้องการหา คือ เวลาสาย, เวลา OT ,หักมาสาย , ค่า OT และสรุปเงินเดือน                                HOUR(serial_number)                                 MINUTE(seria_number) สูตรการหาจำนวนวันสาย, ลา และขาดงาน COUNTIF(range,criteria)

19 Excel for HR สูตรอื่นๆที่จำเป็นในการใช้ เช่น
Excel for HR สูตรอื่นๆที่จำเป็นในการใช้ เช่น "ถ้าต้องการนับเฉพาะเซลล์ที่มีอักษรตัว m ในช่วงเซลล์ A1:A10 จะต้องใช้สูตรอย่างไร?“ =COUNTIF(A1:A10,"m") =COUNT(FIND("m",A1:A10)) {=COUNT(FIND("m",A1:A10))}  "Excel หาสูตรวิธีตัดจำนวนคำ(Word) ไม่ใช่ตัวอักษร(Character) ออกจากประโยค ครับ เช่น มี 200 คำ ตัดมาใช้เพียง 100 คำ“ LEFT หรือ RIGHT SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, instance_num)

20 Excel for HR สลิปเงินเดือน
Excel for HR สลิปเงินเดือน  VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)

21 Excel for HR สูตรอื่นๆที่จำเป็นในการใช้ เช่น
Excel for HR สูตรอื่นๆที่จำเป็นในการใช้ เช่น "ถ้าต้องการนับเฉพาะเซลล์ที่มีอักษรตัว m ในช่วงเซลล์ A1:A10 จะต้องใช้สูตรอย่างไร?“ =COUNTIF(A1:A10,"m") =COUNT(FIND("m",A1:A10)) {=COUNT(FIND("m",A1:A10))}  "Excel หาสูตรวิธีตัดจำนวนคำ(Word) ไม่ใช่ตัวอักษร(Character) ออกจากประโยค ครับ เช่น มี 200 คำ ตัดมาใช้เพียง 100 คำ“ LEFT หรือ RIGHT SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, instance_num)

22 Pivot Table เป็นเครื่องมือขั้นสุดยอดของ Excel ช่วยในการจัดสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางแบบที่ ต้องการ ผู้ใช้สามารถตะแคงตาราง หรือปรับเปลี่ยนหัวคลิกแล้วลากย้ายชื่อ Field ไปยัง ตำแหน่งใหม่

23 Q&A For Download Power Point File : For Any Question : www.ukit-sd.com


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ Excel เพื่อการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google