งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย วรากรณ์ สามโกเศศ บทบาทวิทยาลัยชุมชน ตอบสนอง ชี้นำ เตือนสติ อย่างไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย วรากรณ์ สามโกเศศ บทบาทวิทยาลัยชุมชน ตอบสนอง ชี้นำ เตือนสติ อย่างไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย วรากรณ์ สามโกเศศ บทบาทวิทยาลัยชุมชน ตอบสนอง ชี้นำ เตือนสติ อย่างไร ?

2 I วิทยาลัยชุมชน II การศึกษา III การตอบสนอง - ชี้นำ - เตือนสติ IV ข้อคิดในเรื่องการ ตอบสนอง - ชี้นำ - เตือนสติ ของวิทยาลัยชุมชน

3 Mindset ของผู้ต้องการเรียน อุดมศึกษาส่วนหนึ่ง วชช. เปรียบเสมือน “ ปั๊มหลอด ” เติมน้ำมันให้ “ รถอี แต๋น ” “ น้ำมัน ” หลายประเภท “ รถอีแต๋น ” กล้าเติมปั๊มน้ำมันริม ถนน หน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา สอน วิจัย บริการสังคม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม I คำนำ

4 II การศึกษ า อะไรที่ไม่ใช่การศึกษา อะไรคือการศึกษา

5 การพัฒนาและ การศึกษา อะไรที่ไม่ใช่การศึกษา “ เกมส์ในห้องเรียน ” เพื่อสอบ ให้ผ่าน การท่องจำ และ “ ขยอก ” ความรู้ เกมส์ของผู้สอนและผู้เรียน เครื่องมือยกฐานานุภาพอย่าง เดียว สิ่งที่เรียนรู้เฉพาะจาก ห้องเรียน

6 อะไรคือการศึกษา กระบวนการที่ขับเคลื่อนอย่างไม่ จบสิ้นด้วยความ หิวหระหาย ขวนขวายหาความรู้ของผู้เรียนและ ผู้สอน การมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม และ คุณค่าที่เหมาะสม การยกระดับความคิดอ่าน

7 ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน การรู้จักตั้งคำถาม / การคิดเป็น จิตใจที่มุ่งค้นหา ความศรัทธาในการมีความรู้ ความอยากรู้อยากเห็น การรักการอ่าน การมีสติอยู่ตลอดเวลา การมีเข็มทิศศีลธรรม (moral compass) และเดินตามเข็มทิศ

8 III การตอบสนอง - ชี้นำ - เตือนสติ บทบาทความรับผิดชอบของ สถาบันอุดมศึกษา ( ศ. ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต ) ตอบสนอง ชี้นำ เตือนสติ ตัวอย่างบทบาทของวิทยาลัย ชุมชน ตอบสนอง ชี้นำ เตือนสติ

9 IV ข้อคิดในเรื่องการ ตอบสนอง - ชี้นำ - เตือนสติ ของ วชช. รู้ว่าวิทยาลัยชุมชนตั้งขึ้นมาเพื่อ อะไร “ เจ้าของ คณะกรรมการนโยบาย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ ” ตระหนักว่า กำลังกระทำหน้าที่ ๆ สำคัญยิ่ง มี ความหมาย และมีคุณค่า ไม่ใช่แหล่งผลิตปริญญาตรี และ ผลิตบัณฑิตเหมือน สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ

10 วิทยาลัยเป็น “ องค์กรแห่งการ เรียนรู้ ” ไม่ใช่ องค์กรที่สอน ทุกส่วนขององคาพยพรู้หน้าที่ ของตนเอง มีวัฒนธรรมของธรรมาภิบาล วิทยาลัยชุมชนมุ่งสร้าง เครือข่ายแห่งความรู้ และปัญญา

11 Inpu ts หน้าที่ และ บทบาท ของ วชช. Output ( บัณฑิต ) Outcom e ( ผลกระทบ ต่อสังคม ) proce ss

12 I forget what I was taught. I only remember what I’ve learnt. Patrick White (1912-1990) นักเขียนชาวออสเตรเลีย ผมลืมสิ่งที่ถูกสอน ผมจำได้แต่สิ่งที่ผมได้ เรียนรู้

13 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย วรากรณ์ สามโกเศศ บทบาทวิทยาลัยชุมชน ตอบสนอง ชี้นำ เตือนสติ อย่างไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google