งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ปรัชญาและแนวความคิดของโตโยต้า ปรัชญาและแนวความคิดของโตโยต้า (1/1)

2 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ปรัชญาและแนวความคิดของโตโยต้า ปรัชญาและแนวความคิดของโตโยต้า การบริการด้วยคุณภาพของโตโยต้า (1/2)

3 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ปรัชญาและแนวความคิดของโตโยต้า ปรัชญาและแนวความคิดของโตโยต้า การบริการด้วยคุณภาพของโตโยต้า (2/2)

4 ช่างเทคนิคของโตโยต้า
ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? ช่างเทคนิคของโตโยต้า 1.ให้ท่านคิดเสมอว่า “ลูกค้าเป็นที่หนึ่ง” (1/2)

5 ช่างเทคนิคของโตโยต้า
ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? ช่างเทคนิคของโตโยต้า 2. ท่านต้องปฏิบัติตามมาตรฐานมืออาชีพด้วยความภูมิใจและปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ (2/2)

6 1. การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ
ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ บัญญัติ 10 ประการของช่างฝีมือที่ดีสำหรับช่างเทคนิคโตโยต้า 1. การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ 2. การปฏิบัติต่อรถลูกค้าด้วยความระมัดระวัง 3. ความเรียบร้อยและความสะอาด 4. ความปลอดภัยในการทำงาน 5. การวางแผนและเตรียมการ 6. งานซ่อมที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ 7. เสร็จตรงตามเวลาที่นัดหมาย 8. ตรวจเช็คหลังเสร็จงาน 9. เก็บอะไหล่เก่า 10. การติดตาม (1/11)

7 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ 1. การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ (2/11)

8 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ 2. การปฏิบัติต่อรถลูกค้าด้วยความระมัดระวัง ผ้ายางปูพื้น ผ้าคลุมเบาะ ผ้าคลุมบังโคลน ผ้าคลุมบังโคลนด้านหน้า ผ้าหุ้มพวงมาลัย ที่กั้นล้อ (3/11)

9 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ 3. ความเรียบร้อยและความสะอาด (4/11)

10 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ 4. ความปลอดภัยในการทำงาน (5/11)

11 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ 5. การวางแผนและเตรียมการ (6/11)

12 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ 6. งานซ่อมที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ (7/11)

13 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ 7. เสร็จตรงตามเวลาที่นัดหมาย (8/11)

14 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ 8. ตรวจเช็คหลังเสร็จงาน (9/11)

15 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ 9. เก็บอะไหล่เก่า (10/11)

16 ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร
ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร? บัญญัติ 10 ประการ 10. การติดตาม (11/11)


ดาวน์โหลด ppt ช่างเทคนิคโตโยต้า >> ช่างเทคนิคโตโยต้าคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google