งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
รายละเอียด รายละเอียด การตรวจสอบการทำงาน การตรวจสอบด้วยตาเปล่า อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะ การตรวจสอบการหลวมของน๊อต ตรวจเช็คน้ำมันและระดับของเหลว Description For periodic maintenance, the technician primarily inspects the functions that are necessary for ensuring the safe operation of the vehicle. The inspection is performed as follows: 1. Operation inspection: lights, engine, wipers, steering, etc. 2. Visual inspection: tires, exterior appearance, etc. 3. Periodic replacement parts: engine oil, engine oil filter, etc. 4. Tightening inspection: Suspension, exhaust pipe, etc. 5. Oil and fluid level inspection: engine oil, power steering fluid, antifreeze coolant, brake fluid, etc. Refer to the Repair Manual for details on the inspection items, including the standard values, tightening torque, and volume of the lubricants. (1/1)

2 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
รายละเอียด การปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ Operations Efficiency In order to carry out operations efficiently, we will aim to eliminate “muri” (unreasonableness), “muda” (waste), and “mura” (unevenness). This is done by shortening the distance traveled, and reducing the number of trips around the vehicle, reducing unreasonable working positions, reducing the number of lift operations, and eliminating idle time. The operations in this chapter are performed on a “one technician per bay” basis. 1. Shortening the path of work around the vehicle (1) Try as much as possible to concentrate work involving the same area, and do it all at one time. (2) The path of movement around the vehicle should start from the driver's seat and end after the technician has worked his way around the vehicle once. (3) Tools, instruments, and replacement parts should be prepared in advance and placed within easy reach. 2. Improving the work position Standing posture is the basis of the operation. So try to decrease the posture of sitting or stooping as possible. 3. Eliminating idle time Eliminate idle time by grouping tasks such as oil draining and engine warming with other work items. 4. Reducing the number of lift movements Classify into the work items by lift position and concentrate tasks together, so that all work that can be done at the same position is done at the same time. (1/1)

3 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
รายละเอียด ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน Lift Position and the Path Here is a description of the lines of work movements at the respective lift positions. As a rule, the 9 lift positions that are described here will enable the technician to complete all the operations. Thus, an efficient inspection can be performed by minimizing the number of times the lift is operated. 1. Lift position 1 (lift remains unraised) 2. Lift position 2 (lift raised low) 3. Lift position 3 (lift raised high) 4. Lift position 4 (lift raised medium) 5. Lift position 5 (lift raised low) 6. Lift position 6 (lift raised medium) 7. Lift position 7 (lift raised low, tires touching ground) 8. Lift position 8 (lift raised high) 9. Lift position 9 (lift remains unraised) 10. Road test การตรวจสอบตามระยะ (1/10)

4 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
รายละเอียด ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน ตำแหน่งที่ 1 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่บนพื้นศูนย์บริการ) Lift position 1 (lift remains unraised) Start with an inspection of the driver seat and go completely around the vehicle once while inspecting the interior and exterior. (2/10)

5 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
รายละเอียด ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน ตำแหน่งที่ 2 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่ต่ำ) Lift Position 2 (lift raised low) Here we will check suspension ball joints. (3/10)

6 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
รายละเอียด ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน ตำแหน่งที่ 3 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่สูง) Lift position 3 (lift raised high) Inspect the undercarriage of the vehicle. To reduce idle time, inspect the vehicle while the engine oil is being drained, by moving from the front of the vehicle to the rear, and then back to the front. (4/10)

7 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
รายละเอียด ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน ตำแหน่งที่ 4 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่ตรงกลาง) Lift position 4 (lift raised medium) Go around the vehicle once, mainly checking the wheels and brakes. (5/10)

8 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
รายละเอียด ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน ตำแหน่งที่ 5 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่ต่ำ) Lift position 5 (lift raised low) Inspect the brakes for drag, and drain the brake fluid from the brake master cylinder. (6/10)

9 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
รายละเอียด ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน ตำแหน่งที่ 6 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่ตรงกลาง) Lift position 6 (lift raised midium) Change the brake fluid and install the wheels. (7/10)

10 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
รายละเอียด ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน ตำแหน่งที่ 7 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่ต่ำ, ยางสัมผัสพื้นศูนย์บริการ) Lift position 7 (lift raised low, tires touching ground) The inspections are performed primarily in the engine compartment. However, because inspections of other areas are also performed, they must be combined in an efficient manner. To reduce idle time, organize the operations so that they can be performed efficiently before starting the engine, during a warm-up, and after the warm-up. (8/10)

11 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
รายละเอียด ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน ตำแหน่งที่ 8 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่สูง) Lift position 8 (lift raised high) Perform a final check of the inspected areas, replaced parts, and oil and fluid leaks. (9/10)

12 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
รายละเอียด ระดับตำแหน่งของลิฟท์และเส้นทางการปฎิบัติงาน ตำแหน่งที่ 9 (ตำแหน่งลิฟท์อยู่บนพื้นศูนย์บริการ) Lift position 9 (lift remains unraised) Clean the various areas of the vehicle and perform other car-care tasks. (10/10)

13 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 การตรวจสอบ ณ ตำแหน่งที่ 1 การปฏิบัติก่อนการตรวจสอบ การตรวจสอบ ที่นั่งคนขับ ประตูด้านคนขับ (ประตูหน้าซ้าย) ประตูหลังซ้าย ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง ท้ายรถ ประตูหลังขวา ประตูหน้าขวา หน้ารถ Inspection at Lift Position 1 [Pre-inspection operations] Place fender covers, front cover, floor mats, seat covers, and steering wheel cover. Inspect oils and fluids and place wheel stoppers. [Inspection] 1 Driver’s seat Lights Windshield washers Windshield wipers Horn Parking brake Brakes Clutch Steering wheel Exterior inspection preparation 2 Driver’s door (LH front door) Door courtesy light switch Body nuts and bolts (doors, seats, and seat belts) 3 LH rear door Body bolts and nuts (doors, seats, and seat belts) 4 Fuel tank cap 5 Rear Suspension Body bolts and nuts (luggage compartment door) Spare tire 6 RH rear door 7 RH front door 8 Front Body bolts and nuts (engine hood) (1/1)

14 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 งานที่ต้องปฏิบัติก่อนการตรวจสอบ บริเวณที่นั่งคนขับ : ด้านหน้ารถยนต์ Pre-inspection Work Before the inspection put floor mats, covers, etc. in the customer's vehicle to protect from dirt or scratches, and prepare to start the inspection. Driver's seat: Place seat covers Place floor mats Place steering wheel cover Open engine hood (by pulling on the engine hood release lever) Vehicle front: Open engine hood Place fender covers Place front cover Place wheel chocks against the wheels. (1/2)

15 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 งานที่ต้องปฏิบัติก่อนการตรวจสอบ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในห้องเครื่องยนต์ Engine compartment: Check oils and fluids. Coolant Confirm that there is coolant in the radiator reservoir tank. Engine oil Using the dipstick, check the engine oil level. Brake fluid Check that there is brake fluid in the reservoir tank of the brake master cylinder. Washer fluid Using the level gauge, check the washer fluid level. The purpose of this oil and fluid inspection is to determine if there is a minimum amount of oils and fluids available for starting the engine or operating the wipers during the periodic inspection. For details, refer to lift position 7. Remove the oil filler cap (in order to drain the engine oil). ถังน้ำสำรองหม้อน้ำ ก้านวัดน้ำมันเครื่อง กระปุกน้ำมันแม่ปั๊มเบรก ก้านวัดระดับน้ำฉีดล้างกระจก ฝาเติมน้ำมันเครื่อง (2/2)

16 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) เปิดสวิตซ์ควบคุมไป 1 ครั้ง Light (Driver’s seat) 1. Operation With the ignition switch turned ON, check whether the lights of the vehicle properly illuminate or flash. Use mirrors to check the exterior lights. HINT: Dimmer switch assembly includes the turn signal switch and switches the headlights between Hi/Lo. (1) Turn the light control switch one step, and then check that the following lights illuminate. Clearance lights License plate lights Taillights Instrument panel lights (1/2)

17 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ไฟหน้า (ต่ำ) (2) Check that the headlights (Lo) illuminate when turning the light control switch two steps. Then, Pull the dimmer switch to the back to check the headlights (Hi) illuminate. Headlights (Lo) (1/2)

18 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ไฟหน้า (สูง) และไฟแสดงสถานะไฟสูง Headlights (Hi) and indicator lights (1/2)

19 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ไฟกระพริบและปรากฏสัญลักษณ์ไฟบนหน้าปัด (3) Check that the following lights illuminate or blink normally when pulling the dimmer switch to the front or moving the turn signal switch up and down. Headlight flasher and indicator light (2/2)

20 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ไฟเลี้ยวขวาและปรากฏสัญลักษณ์บนหน้าปัด Right turn signal light and indicator light (2/2)

21 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ไฟเลี้ยวซ้ายและปรากฏสัญลักษณ์บนหน้าปัด Left turn signal light and indicator light (2/2)

22 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ไฟฉุกเฉินและปรากฏสัญลักษณ์บนหน้าปัด (4) Check that the following lights illuminate or blink normally when each switch is operated. Hazard warning lights and indicator lights (2/2)

23 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ไฟเบรกพร้อมการทำงานของไฟท้าย Stoplights (with taillights illuminated) (2/2)

24 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ไฟถอยหลัง Backup lights (2/2)

25 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ไฟส่องสว่าง (ที่นั่งคนขับ) ไฟในห้องโดยสาร Dome light HINT: On a vehicle with daytime running lights, the switch and light operations and differ from those indicated above. (2/2)

26 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 น้ำล้างกระจกบังลมหน้า Windshield Washers Start the engine up and check the spray of washer fluid. When the engine is OFF, the battery becomes weak and it is hard to attain enough spraying power. Operation (1) Start the engine. (2) Inspect that the windshield washer sprays with sufficient pressure. If the vehicle is equipped with a windshield washer-linked wiper function, check that the wipers operate in unison. (3) Inspect that the washer spray area is centered within the wiper range of operation, and adjust if necessary. NOTICE: The motor will burn out if the wipers are operated without fluid. จุดบริการ การปรับตั้งตำแหน่งน้ำยาล้างกระจก (1/1)

27 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า Windshield Wipers NOTICE: To prevent from scratching the windshield, spray washer fluid before operating the wipers. 1. Operation Operate the wiper switch to check if each wiper function operates normally. HINT: Wiper functions Lo: Slow Hi: Fast Intermittent function: Wipers operate intermittently at the Lo speed. With some types of wipers, the operating intervals can be adjusted. Mist function: Wipers operate once when the switch is turned to 'MIST'. 2. Stopping position Check that the wipers automatically stop at their stopping position when the wiper switch is turned OFF. 3. Wiping condition Spray washer fluid and check that the wipers do not exhibit the following problems: การปัดที่เป็นรอย การปัดที่ไม่สะอาด (1/1)

28 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 แตร วิธีการปฏิบัติ Horn Operation Check the horn by making sure that it sounds when the horn pad is pressed along the entire circumference of the steering wheel. Check that the sound volume and tone are constant. HINT: It is not necessary to check the entire steering wheel of vehicles equipped with an airbag. Some models have a single horn and others have dual horns with high and low tones (1/1)

29 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 เบรกมือ Parking Brake 1. Lever travel Check to make sure that when the parking brake lever is pulled, parking brake lever travel is within the prescribed number of notches (clicks heard when pulled). If it is out of standard, adjust the parking lever travel. HINT: When parking brake lever travel is outside the specified value, adjust the rear brake shoe or parking brake shoe clearance and then repeat the inspection. Repeat this process as necessary, then adjust the parking brake lever travel. 2. Operation of the indicator lamp With the ignition switch on, check to make sure that when the parking brake lever is operated, the indicator light comes on before the lever reaches the first notch. Refer to the Owner's Manual for instructions on how to release the (pedal type) parking brake lever. อ้างอิง: ชนิดของแขนเบรกมือ จุดบริการ: การปรับตั้งระยะดึงเบรกมือ (1/1)

30 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 เบรก Brakes 1. Pedal condition Check to make sure that the brake pedal exhibits none of the following problems: Responsiveness Pedal does not go fully down Abnormal noise Excessive looseness 2. Pedal height Use a ruler to measure the brake pedal height. If it is out of the prescribed range, adjust the pedal height. HINT: Measure the distance from the floor to the top surface of the brake pedal. If it must be measured from above the floor carpet, subtract the thickness of the floor carpet, or the floor carpet and asphalt sheet from the standard value. 1. สภาพของแป้นเบรก จุดบริการ: การปรับตั้งความสูงของแป้นเหยียบเบรก 2. แป้นเบรกสูง (1/3)

31 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 เบรก 3. Pedal freeplay With the engine stopped, depress the brake pedal several times* in order to deactivate the brake booster. Then, gently press the pedal with your finger and measure the pedal freeplay with a ruler. *On a vehicle that is equipped with a hydraulic brake booster, depress the pedal a minimum of 40 times. HINT: When you gently press the brake pedal with your finger, the movement of the pedal changes in two stages: First stage: the looseness at the clevis pin and pivot pin. Second stage: the movement of the pushrod just before the hydraulic pressure rises. The total movement of the first and second stages is the freeplay. The pedal freeplay is automatically adjusted when the pedal height is adjusted. 4. Pedal reserve distance With the engine running and the parking brake released, depress the brake pedal using 490 N (50 kgf, 110 lbf) and measure the pedal reserve distance with a scale to check that it is within the prescribed range. Refer to the Repair Manual for standard values. Measure the distance from the floor to the top surface of the brake pedal. If it must be measured from above the floor carpet, subtract the thickness of the floor carpet, or the floor carpet and asphalt sheet from the standard value. 3. การตรวจสอบระยะฟรีแป้นเหยียบเบรก (2/3) 4. ระยะสำรองแป้นเหยียบเบรก

32 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 เบรก (1) การตรวจสอบการทำงานของหม้อลมเบรก 5. Brake booster Depress the brake pedal and check if the brake booster operates normally. (1) Inspection of operation (3/3)

33 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 เบรก (2) ตรวจสอบการรั่วของหม้อลมเบรก (2) Air tightness check Check the following items: The vacuum inside the brake booster is being maintained. The constant pressure chamber and variable pressure chamber are sealed. The air valve is letting air in. (3/3)

34 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 เบรก 3) ตรวจสอบสูญญากาศหม้อลมเบรก (3) Vacuum check Check that there is no leakage of vacuum pressure in the brake booster chamber. HINT: On a vehicle that is equipped with a hydraulic brake booster, only inspect its operation. (3/3)

35 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 คลัตช์ Clutch 1. Master cylinder fluid leakage Inspect the clutch master cylinder to make sure that the fluid is not leaking into the cabin. 2. Pedal depression Check that none of the following problems are present when the clutch pedal is depressed: Spongy pedal response Abnormal noise Excessive looseness Heavy pedal feeling 1. การรั่วของแม่ปั๊มคลัตช์ 2. การกดหรือเหยียบแป้นคลัตช์ (1/3)

36 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 คลัตช์ 3. Pedal height Using a measuring scale, inspect whether the clutch pedal height falls within the standard figures. If it is out of the standard range, adjust the pedal height. HINT: Measure the distance from the floor to the top surface of the clutch pedal. If it must be measured from above the floor carpet, subtract the thickness of the floor carpet, or the floor carpet and asphalt sheet from the standard value. 4. Pedal freeplay Depress the pedal with your fingers and measure the amount of pedal freeplay using a measuring scale. Inspect whether the pedal freeplay falls within the standard range. If it is out of the standard range, adjust the pedal freeplay. HINT: When depressing the pedal with your fingers, the pedal feeling will become progressively heavier in two steps, as follows: Step 1: Pedal moves until pedal push rod contacts master cylinder piston. Step 2: Pedal moves until master cylinder causes hydraulic pressure to rise. Pedal freeplay is defined as the basic amount of pedal motion that occurs until the clutch release bearing pushes the diaphragm spring. 3. ความสูงของคลัตช์ จุดบริการ: การปรับตั้งแป้นเหยียบคลัตช์ 4. ระยะฟรีขาคลัตช์ (2/3)

37 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 คลัตช์ 5. Clutch release point With the engine running at idle, fully depress the clutch pedal to the floor, and shift the gears to 1st. Then, gradually release the pedal until the clutch barely engages. Use a ruler to measure the amount of this movement. 6. Worn clutch, clutch noise, clutch heaviness While the engine is idling, depress the clutch pedal, shift to 1st or reverse gear, and inspect whether there are any unusual noises and whether shifting is smooth. Also, inspect whether there are any unusual noises or whether the pedal weight is acceptable when it is depressed. 5. ระยะคลัตช์จาก 6. คลัตช์มีเสียงดัง, คลัตช์หนัก, คลัตช์สึกหรอ (3/3)

38 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 พวงมาลัย Steering Wheel 1. Freeplay On a vehicle equipped with power steering, start the engine, and point the vehicle straight ahead. Gently move the steering wheel and use a ruler to measure the movement (freeplay) of the steering wheel until the wheels barely start to move. 2. Looseness and wobble Hold the steering wheel with both hands. Move it axially, vertically, and side-to-side to make sure that there is no looseness or wobbling. HINT: On a vehicle equipped with tilt steering or telescopic steering, inspect for looseness in the entire movement range of the steering wheel. 3. Turn ignition switch to ACC Keep the steering wheel unlocked and freely movable by turning the ignition switch to ACC. 1. ระยะฟรีพวงมาลัย 2. การตรวจพวงมาลัยหลวมหรือไม่แน่น (1/1)

39 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 การตรวจสอบสภาพภายนอกรถเพื่อเตรียมการใช้ลิฟท์ยกรถ External Inspection Preparing to Lift Up the Car Exterior inspection preparation Perform the following preparations so that the exterior inspection can run smoothly. 1. Open the luggage compartment door and fuel lid. 2. Turn the dome light switch to "DOOR". 3. Set the shift lever to neutral. 4. Release the parking brake lever. 1. เปิดฝากระโปรงท้ายและฝาถังน้ำมัน 2. เปิดสวิตช์ไฟในเก๋งให้อยู่ตำแหน่ง "DOOR" 3. ปรับให้เกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง 4. ปลดคันเบรกมือ (1/1)

40 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 สวิตช์ไฟประตู Door Courtesy Switch Operation Inspect to make sure that the dome light comes on when a door is opened and turns off when all doors are closed. The dome light of the vehicle equipped with the illuminated entry system will not immediately go off. Therefore wait a few seconds to check that the light goes off. สวิตซ์ไฟประตู (1/1)

41 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 นัตและโบลท์ตัวถัง การหลุดหลวม Nuts and Bolts on Body Looseness Inspect the bolts and nuts in the following areas for looseness: Seat belts (at each door position) Seats (at each door position) Doors (at each door position) Engine hood (at the front position) Luggage compartment door (at the rear position) (1/1)

42 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Cap 1. Deformation or damage Inspect to make sure that neither the fuel tank cap nor the gasket are deformed or damaged. Also inspect the vacuum valve for rust or sticking. 2. Condition of attachment Inspect to make sure that the fuel tank cap is screwed on correctly. 3. Torque limiter operation Install the fuel tank cap. Further tighten the cap and make sure that the cap clicks and freewheels. ปะเก็น วาล์วสุญญากาศ (1/1)

43 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ระบบรองรับ Suspension 1. Shock absorber damping force Determine the amount of the damping force on the shock absorbers by rocking the vehicle up and down and checking how long it takes for the vehicle to stop rocking. 2. Vehicle slant Visually inspect whether the vehicle is slanted or not. HINT: If the vehicle is slanted, verify the following items: Tire air pressure Differences in tire size or wheel size from left to right Unequal vehicle load distribution 1. การซับแรงของโช้คแอบซอพเบอร์ 2. การเอียงของตัวรถ (1/1)

44 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ระบบไฟ Lights 1. Installation Inspect the lights by hand to see if they are loose. 2. Damage/Dirt Inspect to make sure that the lenses and reflectors in each light have not become discolored or damaged such as being broken. Also, check for dirt or water inside the light. 1. การติดตั้ง 2. ความเสียหาย/ความสกปรก (1/1)

45 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ยางอะไหล่ การแตกร้าวและความเสียหาย วัสดุทิ่มแทงยางหรือวัสดุอื่นๆ การสึกหรอของยาง Spare Tire 1. Cracks or damage Inspect the tread and the sidewalls of the tire for cracks, cuts, or other damage. 2. Wedged metal particles or other foreign objects Inspect the tread and the sidewalls of the tire for any metal particles, stones, or other foreign objects that may be wedged. 3. Tread depth Using a tire depth gauge, measure the depth of the tread of the tire. HINT: The tread depth can also be easily inspected by observing the tread wear indicator on the surface of the tire that comes in contact with the ground. เครื่องวัดความลึกของดอกยาง ดัชนีชี้การสึกหรอของยาง (1/3)

46 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 ยางอะไหล่ การสึกที่ผิดปกติของดอกยาง แรงดันลมยาง การรั่วของลมยาง 4. Abnormal wear Inspect the entire circumference of the tire for uneven or stepped wear. 1 Wear on both shoulders 2 Wear in the center 3 Featheredge wear 4 Wear on one shoulder 5 Toe and heel wear 5. Air pressure Inspect the air pressure of the tire. 6. Air leak After checking the air pressure, inspect for air leaks by applying soapy water around the valve. การสึกของดอกยางทั้งสองข้าง การสึกตรงกลางของดอกยาง การสึกลักษณะเป็นลิ่ม การสึกลักษณะดอกยางเป็นลิ่มๆ ด้านเดียว การสึกเป็นบั้งๆ (2/3)

47 7 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ ตำแหน่งที่ 1
ยางอะไหล่ 7 ความเสียหายของขอบและกระทะล้อ Spare Tire 7. Rim and wheel disc damage Inspect the rim and wheel disc for damage, corrosion, deformation, and runout. (3/3)

48

49 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
รายละเอียด การตรวจสอบตามระยะ (1/1)

50 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 การปรับตั้งตำแหน่งสเปรย์น้ำยาล้างกระจก Windshield Washer Spray Position Adjustment Insert a piece of wire that matches the orifice of the windshield washer nozzle into the nozzle in order to adjust the direction of the spray. Aim the nozzle so that the washer spray lands approximatelyin the center of the wiping range of the wipers. (1/1)

51 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 เบรกมือ ชนิดของแขนเบรกมือ Parking Brake Types of parking brake levers ชนิดคันเบรกมืออยู่ตรงกลาง (ใช้ยกคันเบรกขึ้น) ชนิดเป็นแท่งใช้ดึง ชนิดเป็นแป้นเหยียบ (1/1)

52 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 การปรับตั้งระยะดึงเบรกมือ Parking Brake Lever Travel Adjustment HINT: Before adjusting the parking brake lever (or pedal) travel, make sure the parking brake shoe clearance has been adjusted. 1. Loosen the lock nut. 2. Turn the adjusting nut or adjusting hexagon until the parking brake lever or pedal travel is correct. 3. Tighten the lock nut. (1/1)

53 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 การปรับตั้งความสูงของแป้นเหยียบเบรก Brake Pedal Height Adjustment 1. Loosen the lock nut. 2. Turn the pedal push rod until the pedal height is correct. 3. Tighten the lock nut. 4. After adjusting the pedal height, check the pedal freeplay. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก นัตล็อค แกนแม่ปั๊มเบรก (1/1)

54 ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ
ตำแหน่งที่ 1 การปรับตั้งแป้นเหยียบคลัตช์ Clutch Pedal Adjustment 1. Height adjustment (1) Loosen the stopper bolt lock nut. (2) Turn the stopper bolt until the pedal height is correct. (3) Tighten the stopper bolt lock nut. 2. Pedal freeplay adjustment (1) Loosen the push rod lock nut. (2) Turn the pedal push rod until the pedal freeplay is correct. (3) Tighten the push rod lock nut. (4) After adjusting the freeplay, check the pedal height. ความสูงของแป้นเหยียบคลัตช์ ระยะฟรีขาคลัตช์ นัตล็อค โบลท์ปรับตั้ง นัตล็อคก้านดัน ก้านดัน (1/1)


ดาวน์โหลด ppt ช่างเทคนิคโตโยต้า>> การบำรุงรักษาตามระยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google