งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome to.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome to."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome to

2 Managed by SIRIDA Group

3

4 SPA SPA : Sanus Per Aquam
สปา : การบำบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยวิธีรรมชาติที่ใช้น้ำเป็น องค์ประกอบในการบำบัด ควบคู่ไปกับการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ โดยใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สี สัมผัส กำเนิด : อียิปต์ -> กรีก ->เบลเยี่ยม -> ประเทศต่างๆ -> ไทย

5 Types of SPA 1. Club SPA - เน้นการออกกำลังกาย
2. Cruiseship SPA ในเรือ 3. Mineral Spring SPA น้ำแร่เพื่อการบำบัด 4. Destination SPA พักระยะยาวต่อเนื่อง 5. Hotel and Resort SPA โรมแรม, รีสอร์ท 6. Day SPA บ้านพักอาศัย, อาคารพาณิชย์, สนามบิน 7. Medical SPA เน้นการบำบัดสุขภาพ แพทย์ทางเลือก

6 Main Services 1. Massage 2. Hydro Therapy 3. Body Treatment
- Cleansing - Exfoliation - Body Mask - Body Wrap etc. 4. Facial Treatment - Cleansing - Massage - Toning - Mask - Scrub - Moisturising

7 SPA Menu Design - Treatment Lists - Usefulness - Recipe / Blend
- Price Lists - Experience / Expertise

8 SPA TREATMENT CYCLE Stimulate Circulation Relaxation Rest

9 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และสปา กาย ใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ สิ่งแวดล้อม
Holistic Health & SPA การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และสปา กาย ใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ สิ่งแวดล้อม เลือกวิธีบำบัดให้เหมาะสมดีที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำศาสตร์วิธีการบำบัด รักษาหลายอย่างเข้ามาใช้ในการส่งเสริม ฟื้นฟู ดูแล รักษา และขจัดพิษ โดยการแพทย์ทางเลือก

10 ALTERNATIVE MEDICINES
1. FOOD Nutrition 1.2 Fasting 1.3 Vitamin Therapy 2. EXERCISE Qi Gong 2.2 Yoga 3. HERBAL MEDICINE 3.1 Homeopathy 3.2 Aromatherapy 3.3 Hydrotherapy 4. ENERGY Reiki พลังจักรวาล 4.2 Shiatsu 4.3 Crystal Therapy 4.4 Color Therapy

11 ALTERNATIVE MEDICINES (ต่อ)
5. HEALTH & MIND THINKINK 5.1 Meditation 5.2 Hypnotherapy 6. MASSAGE Swedish Massage 6.2 Mannal Lymphatic Drainage 6.3 Thai Massage Reflexology 7. DETOXIFICATION 7.1 Colon Therapy 7.2 Hydropatic Treatment 7.3 Peak Out 7.4 Breath 7.5 Blood Transfusion Etc. - กำจัดของเสียออกจากร่างกาย - ช่วยให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น - กระตุ้นความต้านทาน

12 ESTABLISH SPA CONCEPT 1. แนวคิดในการทำธุรกิจ
2. แนวคิดในการวางตำแหน่งทางการตลาด 3. แนวทางการเลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ - Directly related to the concept - Marine Product - Herbal Product - Essential Oil 4. แนวทางการเลือกประเภทบริการ - Relax - Get rid of Stress - Feel pampered

13 Marketing Plan 5 Ps 1. Product เรียบร้อย
Sight or Ambient บรรยากาศภายใน 1.1 การจัดการด้านรูป 1.2 การจัดการด้านรส 1.3 การจัดการด้านกลิ่น 1.3.1 ระบบการหายใจ (Respiratory System) ระบบการย่อยอาหาร (Digestive System) ระบบความจำ (Memory System) 1.4 การจัดการด้านเสียง 1.5 การจัดการด้านสัมผัส %

14 Marketing Plan 5 Ps (ต่อ)
2. Price 3. Place 4. Promotion 5. Personel 6. Policy

15 การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขันมีความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจ
Competitive Analysis การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขันมีความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจ สปาให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับธุรกิจ ปัจจัยที่ต้องพิจารณา 1. คู่แข่งในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (Industry Rivalry) 2. ลูกค้า (Customers) จะต้องบริหาร - Expectation - Demand - Developing Complementary Services - Developing Reservation System

16 Competitive Analysis (ต่อ)
- Partitioning Demand - Establishing Price Incentives - Promotion off-Peak Demand 3. Suppliers - Treatment Products - Personel 4. New Comers 5. Stars -> Shops 6. Substitutions

17 INVESTMENT การจัดเตรียมเงินลงทุน 1. เริ่มลงทุน 2. เงินฉุกเฉิน
3. เงินขยายกิจการ / รองรับธุรกิจ 4. เงินทุนหมุนเวียน

18 การวิเคราะห์การลงทุน
1. Brake Event Point Analysis การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน - กี่คน , กี่รอบ 2. Pay Back Period Method การหาระยะเวลาคืนทุน - product life 3. Net Present Value การหาค่าปัจจุบันสุทธิ = , o ok 4. Internal Rate of Return การหาอัตราผลตอบแทนภายใน

19 KEY SUCCESS FACTORS 1. Well Thought Out Plan
วางแผนธุรกิจตรงตามความเป็นจริง 2. Impeccable Execution ทำงาน ให้บริการลูกค้าอย่างหาที่ติมิได้ 3. Stay Ahead of the Competitors อยู่ข้างหน้า/ แนวหน้าคู่แข่งขัน 4. Look at Trends / Stay on Trends ดูแนวโน้มธุรกิจ

20 SPA Management การจัดรูปแบบสปาเพื่อสุขภาพ
"กิจการสปาเพื่อสุขภาพ" หมายความว่า การประกอบกิจการเพื่อให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยใช้บริการหลักที่จัดไว้ ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพ และการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ โดยอาจจะมีบริการเสริมประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ โภชนบำบัด และการควบคุมอาหาร โยคะ และการทำสมาธิ การใช้สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรือไม่ก็ได้ (ทั้งนี้ในประกาศฯ ที่ออกตามกฏหมายว่าด้วยสถานบริการ กำหนดเพิ่มเติมว่าต้องมีบริการเสริมอีกอย่างน้อย 3 รายการ)

21 หลักเกณฑ์มาตรฐานในการประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
1. ผู้ประกอบการ 2. ผู้ดำเนินการสปา 3. ผู้ให้บริการสปา/นวด 4. สถานที่ 5. การให้บริการ 6. ความปลอดภัย (พรบ. สถานบริการ พ.ศ.2509 แก้ไขและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 25 เมษายน 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อ 27 เมษายน 2547)

22 จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพสปา
(SPA Business Ethics) 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ทัศนคติต่ออาชีพและภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงานสปา 3. กริยาและมารยาท 4. การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ 5. มาตรฐานการแต่งกายของพนักงานสปา

23 Managed by SIRIDA Group

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 See you at


ดาวน์โหลด ppt Welcome to.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google