งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางนำไปสู่ ความเป็นเกียรตินิยม วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางนำไปสู่ ความเป็นเกียรตินิยม วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นทางนำไปสู่ ความเป็นเกียรตินิยม วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553
การประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารจังหวัดตรัง วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ ลันตาแซนด์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.กระบี่ ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

2 ประเด็นนำเสนอ “ เขา” ได้ดี แบบไหนฤา ? ว่าด้วยลูกน้อง 3. ว่าด้วยนาย 4. คาถาอาภรณ์ 5. รู้รักทักษะการจัดการ บัญญัติ 20 ประการ

3 เขาเล่าว่า...จะได้ดีต้อง
มี เขาเล่าว่า...จะได้ดีต้อง 1. บริษัท 6. บันเทิง " 7 บ. - บริ " 2. บริวาร 7.บรรณาการ 3. บริการ 4. บริกร 5. บริจาค

4 เขาบอกว่า...จะได้ดีต้อง
เข้า เขาบอกว่า...จะได้ดีต้อง 7 วง 1. วงการ 7. วงใน 2. วงวาน เหล่านี้ 3. วงกอล์ฟ 6. วงสตรี 4. วงเหล้า 5. วงพนัน

5 เขาบอกว่า...จะได้ดีต้อง
เป็น เขาบอกว่า...จะได้ดีต้อง 1. ลูกน้อง 6. ลูกกระเดือก "7 ลูก" 2. ลูกไล่ 7. ลูกในไส้ 11.ลูกกะโล่ 3. ลูกหาบ 8. ลูกเมียน้อย 9.ลูกกระเป๋ง 4. ลูกศิษย์ 10.ลูกสมุน 5. ลูกรัก

6  7 ม. ลูกน้องยอดแย่ 5. มึนงง 1. โม้ 2. เมา 6. หมกเม็ด 3. หมู
พึงใคร่ครวญทบทวน 2. เมา 6. หมกเม็ด 3. หมู 7. มักง่าย 4. มั่ว

7  ลูกน้องยอดเยี่ยม 7 ม. 1. มาดต้องตา 2. มุ่งมั่น 6. แม่นยำ 3. มองไกล
7. มือทอง 4. มีน้ำใจ พึงเรียกใช้ 5. มิตรไมตรี

8 การบริหารนาย กฏของลูกน้อง Rule NO.1 Boss is always right
Rule NO.2 If he is wrong , see rule No.1

9 วิธีการจัดการกับนายให้อยู่หมัด
- อย่าสวน - นิ่ง - รับ + ครับ - ชม ( รื่นหู – เย็นหู – สบายหู ) 1. ตามแรง

10 2. สลายแรง - หลักสร้างตัวแทน...ใครจะช่วย “ พูดแทน” + “ พูดนำ ”
- หลักสร้างตัวแทน...ใครจะช่วย “ พูดแทน” + “ พูดนำ ” - หาทางให้เข้ามาสู่วงล้อมของเรา - กระชับพื้นที่นาย ( คิด + เดิน ) - ขยายวงล้อมพื้นที่เรา ( ทั้งความคิด + ข้อเสนอ ) 2. สลายแรง

11 - เลือก ( หาทางเลือก / options
หลายทาง ทำได้หมด ) - เร็ว ( รายงาน บอกกล่าว ) - รุก ( ทำก่อน ทำเข้าเป้า ) - ระนาบ ( ทำเครือข่าย ) - แม่น ( แม่นยำ มั่นใจ ) 3. บริหารแรง - “ ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ” - “ หากฉันไม่อยู่ เธอจะรู้สึก งุ่นง่าน ” 4. นำแรง

12 คาถา อาภรณ์ 1. 2. 3. 4. วิ่งเข้าหา พิชิตชัย ทุ่มใจกายสุดชีวิต รุก
อาสางาน พิชิตชัย ทุ่มใจกายสุดชีวิต 2. พิชิตงาน รุก รวดเร็ว ริเริ่ม รอบคอบ 3. เข้ม แข็งขัน ขยัน แข็งแรง 4.

13 รู้รักทักษะการจัดการ

14 Integreted Management
1. Integreted Management

15 Integrated Management
Agenda based Approach Team Building Integrated Management Team Learning Strategy Driven Mission Oriented Leadership + Teamwork Participation + Share Resources Management Skill - Networking - Cross Function - Informal > Formal

16 2. Japanese Style Inform Consult Report Informal

17 3. Hollywood Model 4. Press Approuch 5. Context Analysis

18 6. Communication Theory

19 Receiver Sender Channel (ช่องทาง) Message ( สาร ) ( ผู้รับ )
หลักการ Channel (ช่องทาง) เร็ว ถึงมือ ทันการณ์ ใช้ประโยชน์ได้ Receiver ( ผู้รับ ) Sender ( ผู้ส่ง ) Message ( สาร ) สารัตถะ

20 7. Five " T " Trust Truth Transparency Talk Timing

21 8. Read - Learn - Link

22 บนเส้นทางการทำงานให้ได้เกียรตินิยม
50 ประการ สุ จิ ปุ ลิ หัวใจ นักปราชญ์ ฟัง คิด ถาม เขียน

23 มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มุ่งสู่เป้าหมาย มีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์
มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มุ่งสู่เป้าหมาย มีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ฝึกอบรม สอนแนะผู้อื่น ด้วยการ จุดประกายความคิด

24  ควรคิดอะไร คิดแล้วหรือยัง เหตุใดยังไม่คิด หรือคิดแล้วไม่ทำ รักคิด
วิธีคิด  ควรคิดอะไร คิดแล้วหรือยัง เหตุใดยังไม่คิด หรือคิดแล้วไม่ทำ

25 วิธีคิด ต้องคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดเรื่องเดิม
มีหลักคิด วิธีคิด มีแก่นความคิดเป็นของตัวเอง วิธีคิด มีการคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นระบบ คิดรอบทิศ ต้องคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดเรื่องเดิม ก่อนคิดต้องอ่าน อย่าลืมอ่านคน และอ่านใจ พยายามคิดเอาชนะปัญหาอุปสรรค คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มองข้ามส่วนตน คิดแล้วทำ คิดดี พูดดี ทำดี จดจำ “ โลกธรรม ๘ ” ทุกอย่างมี ๒ ด้านเสมอ

26 สะท้อนภาพแห่งความเป็นตัวตนที่ดีงาม
รักคน สะท้อนภาพแห่งความเป็นตัวตนที่ดีงาม  ให้ผู้คนระลึกถึงเรา เราได้เกียรติ และคนนิยมแล้วหรือ

27 รักคน สร้างความประทับใจแรกพบให้ปรากฎสม่ำเสมอ
สร้างตนเองให้มีเสน่ห์ มัดใจผู้คน สร้างความประทับใจแรกพบให้ปรากฎสม่ำเสมอ สร้างมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมไทยไว้ โดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอาภรณ์ประดับกาย แต่งกายให้ดูดี ถูกกาละเทศะ พูดจาดี การสมาคมดี มีบุคลิกภาพ มีจิตสำนึกบริการ มีทักษะการพูด ชัดเจน ฉะฉาน ตรึงใจ

28 มีจรรยาบรรณ ปณิธานเป็นข้าราชการที่ดี
เปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม รับฟังผู้อื่น มีจรรยาบรรณ ปณิธานเป็นข้าราชการที่ดี มีมาตรฐานของ “ ภาพ ” เป็นที่ประจักษ์ ใช้ความสุภาพข่มความวู่วาม เย็นข่มร้อน ไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียว วางก้าม ถ้าเปิดโอกาสให้เรารู้จัก ต้องให้เขาปฏิเสธเราไม่ได้ มีอิทธิบาท ๔ เป็นอาภรณ์ เปิดเผย ตรงไปตรงมา

29 เอาจิตวิญญาณใส่งานเสมอ
รักงาน เอาจิตวิญญาณใส่งานเสมอ ให้งานเดินไปอย่างมีชีวิตชีวา

30 ต้องสร้างประกายแห่งความขยัน ทุ่มเท เสียสละ
ฝึกฝนพัฒนาตนเองเสมอ สนใจใฝ่รู้ตลอดชีวิต ทำงานคล่องแคล่ว ว่องไว ไม่ล้า ไม่หยุด ไม่เหนื่อย มีวินัยในการทำงาน รับผิดชอบสุดทาง มีวิถีปฏิบัติราชการในทำนองคลองธรรม เป็นธุระ มีสาระ รับภาระ รับปากแล้วไม่เหลว สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในหน่วยงาน มีการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการ

31 ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำ ให้ทำเหมือน “ เรื่องเดิม”
ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำ ให้ทำเหมือน “ เรื่องเดิม” รุก ริเริ่ม เสนอผู้บังคับบัญชา อย่าให้ท่านรุกเรา พบปะผู้บังคับบัญชาให้ดูจังหวะ แล้วรีบรายงาน งานที่อาจเกิดผลกระทบ ต้องปรึกษาหารือก่อน ไวต่อข่าวสาร อย่าใช้กระบวนการเป็นเป้าหมาย มีการประเมิน ประมวลผล บันทึกรายงานเสมอ ละเอียดรอบคอบ อย่าให้มองว่าหาน้ำยาไม่ได้ มีจังหวะก้าว อย่างมีกลยุทธ์

32 ขยันลงพื้นที่ พบปะชาวบ้าน สร้างความคุ้นเคย
รับงาน มอบงาน ติดตามงาน ทำให้เป็นวงรอบปฏิบัติประจำ เติบโตในหน้าที่การงาน ในงานหลักที่เป็นเนื้อหาสาระ เดินทางตรง เดินตรงกลาง เดินตัวตรง ทลายกำแพง (ขอบฟ้า) ของส่วนราชการต่าง ๆ ลง ขยันลงพื้นที่ พบปะชาวบ้าน สร้างความคุ้นเคย

33 จุดอ่อน ในงานภูมิภาค (sense of emergency) ทำงานแยกส่วน > บูรณาการ
จุดอ่อน ในงานภูมิภาค กำจัด 7 ความไวต่อข่าวสาร/การรายงาน (sense of emergency) 2. ทำงานแนวดิ่ง > แนวราบ สายการบังคับบัญชา > สานประสานงาน/เครือข่าย(Line of Command > Line of Communication) ทำงานแยกส่วน > บูรณาการ (Fragmentation > Integration)

34  เน้นกระบวนการ/วิธีการ > ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
4. บริหารกระบวนการ > บริหารวัตถุประสงค์  เน้นกระบวนการ/วิธีการ > ผลลัพธ์/ความสำเร็จ  แฟ้มเป็นเจ้า ธุรการเป็นนาย 5. รอรับคำสั่ง > รุกริเริ่ม 6. มองเพียงปริมณฑลจังหวัด > มองภาพรวมที่กว้างขึ้น ( Think locally > Think Globally ) 7. ทำงานตามหน้าที่ > จิตวิญญาณ+ใจจดจ่อ สำนึก Routien > สำนึกสาธารณะ

35 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางนำไปสู่ ความเป็นเกียรตินิยม วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google