งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรนับที่เป็นวงจรรวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรนับที่เป็นวงจรรวม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรนับที่เป็นวงจรรวม

2 7493(วงจรนับเลขฐาน 2 ขนาด 4 บิต)
Logic Diagram

3 การจัดวางขา

4 ตารางความจริง(ลำดับการนับ)
เอาต์พุต QD QC QB QA L 1 H 2 3 4 5 6 7

5 ตารางความจริง(ลำดับการนับ)ต่อ
เอาต์พุต QD QC QB QA 8 H L 9 10 11 12 13 14 15

6 ตารางความจริง(การนับและCLR)
อินพุตรีเซต เอาต์พุต R0(1) R0(2) QD QC QB QA H L X Count

7 ตัวอย่างการต่อใช้งาน
วงจรนับขึ้น 3 บิต

8 ตัวอย่างการต่อใช้งาน
วงจรนับขึ้น 4 บิต

9 7490 :วงจรนับ 10 (Decade counter)
Logic Diagram

10 การจัดวางขา

11 ตารางความจริง(ลำดับการนับ)

12 ตารางความจริง(การนับและCLR)

13 วงจรนับ 10 (0-9)

14 74193 :วงจรนับขึ้น/ลง ขนาด 4 บิต (4 bit up/down counter)
Logic Diagram

15 การจัดวางขา

16 Timing Diagram


ดาวน์โหลด ppt วงจรนับที่เป็นวงจรรวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google