งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม ACDSee สร้าง Flash อย่างง่ายๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม ACDSee สร้าง Flash อย่างง่ายๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรม ACDSee สร้าง Flash อย่างง่ายๆ
โดย นางสาวธัญชนก คงสกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคนิค สปข.6

2 ขั้นตอน 1. เตรียมรูปภาพที่ต้องการจะทำ Flash ควรจะมีขนาดเท่ากันทั้งหมดเพื่อความสวยงาม 2. ไปที่เมนู คลิกที่เมนู create และเลือก ที่คำสั่ง Create Slide Show File…

3 3. ในหัวข้อ Create a new slide show จะให้เราเลือกว่า เราต้องการ save ไฟล์เป็นอะไร ในที่นี้เราต้องการทำเป็น Flash ก็ให้เลือก  Adobe Flash Player slide show (.swf file format ) และคลิกที่ปุ่ม Next

4 4. เลือกปุ่ม Add เพื่อทำการเลือกภาพที่ต้องการ

5 5. ทำการเลือกภาพที่ต้องการโดย 5.1 เลือกตำแหน่งที่จัดเก็บภาพ
5.2 คลิกเลือกภาพที่ต้องการ 5.3 คลิกปุ่ม Add ( ทำซ้ำข้อ 5.2 และ 5.3 จนครบทุกภาพที่ต้องการ ) 5.4 คลิกปุ่ม Select All 6. คลิกปุ่ม OK 5.1 5.2 5.3 5.4

6 7. คลิกปุ่ม Next

7 8. กำหนดการหน่วงเวลาในการเปลี่ยนภาพและการแสดงภาพ ในแต่ละภาพตามต้องการ โดย
- คลิกที่หัวข้อ Transition Duration - กำหนดเวลาตามต้องการ ( ถ้าต้องการกำหนดเวลาให้กับทุกภาพให้คลิกที่ ในช่อง Apply to all - คลิกปุ่ม OK ) 9. คลิกปุ่ม Next

8 10. กำหนดรายละเอียดการโชว์ภาพ
Advance จะเป็นการกำหนดการเล่น Flash จะมีให้เลือก 2 แบบ คือ - Automatic : ภาพจะเล่นเองไปเรื่อยๆ หยุดไม่ได้ แต่สามารถปรับความเร็วในการแสดงภาพได้ - Manual : ภาพไม่แสดงโดยอัตโนมัติ จะมีลูกศร ให้เลื่อนเดินหน้า ถอยหลังได้ - Slide order : เป็นการเลือกวิธีแสดงภาพ Forward : เรียงจากภาพแรกเป็นถึงภาพสุดท้ายตามลำดับ Backward : เรียงจากภาพสุดท้ายมาถึงภาพแรก Random : แสดงโดยการสุ่มภาพ Miscellaneous - Automatically repeat slide show : แสดงภาพแบบวนลูปโดยอัตโนมัติ - Hide slide show controls : ซ่อนปุ่มเลื่อนสไลด์ - Background color : กำหนดสีพื้นสไลด์ Transition quality : เป็นการกำหนด คุณภาพของไฟล์ ยิ่งคุณภาพสูง ไฟล์จะใหญ่ตาม 11. คลิกปุ่ม Next

9 12. กำหนดขนาดหน้าต่างในการแสดงภาพ
- Flash client size คือ การกำหนดขนาดของหน้าต่าง flash ( ในกรณีที่รูปมีขนาดไม่เท่ากัน ถ้าเราเลือก Stretch image to fit flash area ก็จะทำให้รูปทุกรูปมีขนาดเท่ากับหน้าต่างของ flash ที่เรากำหนดไว้ แต่อาจทำให้ภาพไม่ได้สัดส่วน - Filename and Location คือ ที่ที่เราต้องการจะ save ไฟล์ - Project file คือ เป็นที่เก็บไฟล์ของตัวโปรแกรม ไฟล์นี้ลบทิ้งได้ แต่ถ้าหากต้องการแก้ไข Flash ที่ทำไปแล้ว จะไม่สามารถทำได้ ต้องทำใหม่ทั้งหมด แต่ถ้ายังมีไฟล์นี้อยู่ จะสามารถแก้ไขไฟล์เก่าได้ 13. คลิกปุ่ม Next

10 14. จะเข้าไปที่หน้าสุดท้าย ดังรูป
Launch slide show คือ ให้แสดง flash ให้ดู Record slide show to disc คือ การ save ลง Disc แล้วจึงกดปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จเรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม ACDSee สร้าง Flash อย่างง่ายๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google